Boendekommunikation för vårdhem och äldreomsorg

Oavsett storlek och typ av vårdinrättning är våra system för boendekommunikation skräddarsydda för att uppfylla de behov dina vårdteam och boende har, dina drift- och rapporteringsbehov och din budget. Och det kan handla om allt från inledande klinisk rådgivning till skräddarsydda tjänster och support. Ascom boendekommunkation: unika lösningar för unika vårdinrättningar.

Informationsblad från Ascom

Konkreta sätt att öka säkerheten, värdigheten och livskvaliteten på långtidsboenden
Ladda ned informationsblad
  • Filer att ladda ned
Ascom patientkallelsesystem – teleCARE IP
Ascom patientkallelsesystem – teleCARE IP
Ladda ned
Ascom Myco 3
produktblad
Ascom Myco 3
produktblad
Ladda ned
Ascom Myco™ 3 möjliggör 
personanpassad, diskret äldrevård
Ascom Myco™ 3 möjliggör
personanpassad, diskret äldrevård
Ladda ned

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.