Digistat® innovation inom sjukvården

Användningsfallet AUSL Bologna

Den lokala vårdenheten i Bologna började använda Digistat plattformen i sina operationssalar 2012 och införde den helt 2017.

Digitalisering i Bologna med Digistat

Detta är ett mycket komplext initiativ som innebär ett stort steg mot digitalisering av operationssalar, vilket ger fördelar när det gäller assistans, vårdkvalitet och kostnadskontroll. Projektet berör inte bara ett enskilt sjukhus utan hela hälsovårdsmyndighetens domän.

När det är i full drift kommer åtta sjukhus att beröras av digitaliseringen, som vart och ett inkluderar medicinsk personal och stödpersonal. Följande siffror ger en bild av arbetets omfattning: myndigheten har totalt  1 310 bäddar, varav 618 finns på Maggiore-sjukhuset och 199 på Bellaria-sjukhuset, med en arbetsvolym på över 27 000 operationer, varav 10 000 utförs på Maggiore-sjukhuset och lite mindre än hälften  på Bellaria-sjukhuset. 

Resultatet har nu blivit en programvarulösning som hela tiden stödjer oss när det gäller att upprätthålla en exakt och funktionell enhetlighet i språket genom alla stadier av den kirurgiska processen. När lösningen skapades och implementerades arbetade vi i nära samarbete med Ascoms personal, som reagerade snabbt och effektivt på alla våra förfrågningar och behov.
Dr Alba Riccheo
Medical Anesthesia and Resuscitation Director, Operating Unit Surgery Manager OM Operators (SS)
Digistat är en grundläggande komponent i digitaliseringsprocessen på sjukvårdsinrättningar och jag tror, utifrån vår direkta erfarenhet här på Maggiore-sjukhuset, att det är en faktor som bidrar till en betydande förbättring av de kirurgiska arbetsflödena.
Mauro Tiacci
DATeR-ansvarig för modulen för kirurgiska enheter (PBO) och HUB sterilisationscentral
  • Filer att ladda ned
Läs fler kundberättelser

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss