Sjukhus och akutsjukvård

Kliniska kommunikations- och samarbetslösningar

Tusentals sjukhus runt om i världen förlitar sig på Ascoms kommunikationslösningar för hälso- och sjukvård. Lösningarna är kompatibla med ett stort antal befintliga sjukvårdssystem och medicintekniska produkter och hjälper klinisk personal att ge ännu bättre vård på ännu kortare tid. Och eftersom de är modulära kan de enkelt anpassas efter förändrade behov och förutsättningar. Lösningar från Ascom för hälso- och sjukvården: från mottagning till intensivvård och allt däremellan.

Kliniker
Lösningar för kliniker i frontlinjen. Ascom Healthcare Platform har insikter från vårdpersonal inbyggda i sitt DNA.
Mer för kliniker
IT/MT
De sju lösningarna i Ascom Healthcare Platform är öppna, kompatibla och leverantörsneutrala.
Mer för IT/MT
Sjukhusledning
Hjälp team att uppnå ännu bättre patientutfall. Få ut mer av befintliga resurser. Bidra till att förbättra personalens välbefinnande och produktivitet.
Mer för sjukhusledning

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.