Situationsmedvetenhet

I drift- och produktionsmiljöer blir det allt viktigare för ledning och personal att veta vad som händer i realtid, inte bara för att minimera potentiella risker utan också för att ta vara på möjligheter. Situationsmedvetenhet kan leda till ökad säkerhet på arbetsplatsen, bättre beslut, högre produktivitet, effektivare processer, bättre resursutnyttjande, snabbare insatser och större förmåga att hantera förändrade situationer och krav.

IoT- och sensorintegrering
Att samla in och använda sensordata på bästa sätt kan vara en stor utmaning. Först måste du integrera sensordata från dina system. Sedan skicka dem till rätt person vid rätt tidpunkt. Slutligen behöver du analysera data för att identifiera potentiella effektivitetsvinster. Ascom har lösningen – och den klarar av att uppfylla både dina nuvarande behov och framtida ambitioner.
IoT- och sensorintegrering

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.