Mer tid för patienterna

På Universitetssjukhuset Nord-Norge i Tromsö arbetar cirka 4 500 anställda för att rädda liv och vårda patienterna. Ascoms innovativa vårdteknik har bidragit till att göra vårdpersonalens vardag mer effektiv och möjliggjort bättre tillsyn av varje patient.

“Det viktigaste för mig i vardagen är att ge mina patienter den hjälp de behöver. När jag går från jobbet vill jag vara säker på att patienterna har haft en bra dag och att de fått den tillsyn de förtjänar,“ säger Evelinn Elvagjeng.
Evelinn är sjuksköterska på avdelningen Gynekologi/Urologi/Endokrinologi/Plastkirurgi på Universitetssjukhuset Nord-Norge. Sedan augusti 2018 är avdelningen, som har 28 vårdplatser, en del av ett pilotprojekt som syftar till att testa Ascoms innovativa vårdlösningar. Resultaten har bara varit positiva.

“Innan vi fick Ascom-systemet hade vi upp till 400 larmmeddelanden varje dag och alla sjuksköterskor fick ett meddelande varje gång ett larm utlöstes. Detta skapade ett enormt tryck och en arbetsmiljö som ofta var mycket krävande. Nu får vi främst larm relaterade till vårt eget ansvarsområde. Och om en sjuksköterska mot förmodan inte har tid eller möjlighet att följa upp det går larmmeddelandet vidare till nästa person,“ förklarar Elvagjeng och betonar att det gör sjuksköterskorna mycket mer uppmärksamma på de larmmeddelanden de får. 

Det viktigaste för mig under arbetsdagen är att ge mina patienter den hjälp de behöver. När jag är går från jobbet vill jag vara säker på att patienterna har haft en bra dag och att de har fått den tillsyn de förtjänar.
Evelinn Elvagjeng
Sjuksköterska på avdelningen Gynekologi/Urologi/Endokrinologi/Plastikkirurgi, Universitetssjukhuset Nord-Norge
Läs fler kundberättelser

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss