Programvara för uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden

Ascoms lösning för uppgiftshantering gör det möjligt att på ett smidigt sätt organisera och fördela arbetsuppgifter till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt, och erbjuder fullständig spårbarhet och datainsamling för ytterligare effektivitetsvinster.

Hantera uppgifter och insatsteam

För att effektivisera verksamheten digitaliserar eller automatiserar många organisationer sina processer. Men för att effektivt kunna hantera uppgifter och uppnå effektivitetsvinster är det viktigt att veta när uppgifterna har schemalagts och slutförts – och få bekräftelse på att de slutförts. Samt förstå när och varför en uppgift inte kan utföras.

Något som komplicerar hanteringen av dessa uppgifter är att organisationer ofta måste åstadkomma mer med mindre resurser, och därför har färre rörliga medarbetare som kan bemanna insatsteamen och upprätthålla processerna. Om dessa team reagerar långsamt eller ineffektivt försvinner de avsedda effektivitetsvinsterna. Därför är viktigt att säkerställa att uppgifter och aktiviteter enkelt kan organiseras och fördelas till rätt person vid rätt tidpunkt. Och även se till att uppgifter som förbisetts slutförs genom att automatiskt eskalera dem till backuppersonal.

Organisationer behöver en lösning som hjälper dem att hantera uppgifter effektivt och korrekt med hjälp av ett digitaliserat arbetssätt. Som ger dem frihet att hantera schemalagda aktiviteter och ad hoc-uppgifter i en och samma lösning, som ökar arbetsglädjen genom att ge medarbetarna rätt verktyg för jobbet och hjälper dem att analysera data och identifiera trender för att förbättra arbetsflöden och effektivisera verksamheten.

Om vi förser våra medarbetare med bra verktyg och utrustning... kan vi hjälpa dem att spara energi, fokusera och uppnå de resultat vi önskar.
– Chi Tran, marknadschef på Autonomous

Uppgiftshanteringslösning

Ascom erbjuder en samlad lösning för uppgiftshantering som kan användas på mobila enheter med hjälp av schemaläggningspaneler och regelbaserad tilldelning baserad på kapacitet, tillgänglighet och/eller plats.

Lösningen hjälper dig att uppnå dina effektivitetsmål och gör det möjligt att aktivera uppgifter via mobilen, pausa uppgifter vid problem (t.ex. behov av reservdelar) samt slutföra uppgifter med möjlighet att registrera aktiviteter och resultat med hjälp av anteckningar och foton.

Mer information

Ladda ned produktbladet för uppgiftshantering nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Relaterade lösningar

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.