Programvara för planerat och förebyggande underhåll

Ascoms lösning för planerat underhåll ger organisationer frihet att hantera planerade aktiviteter och ad hoc-uppgifter i en och samma lösning, vilket ger medarbetarna rätt verktyg för jobbet och ökad arbetsglädje samt hjälper chefer att analysera data och identifiera trender för att förbättra underhållsflöden och effektivisera verksamheten.

Begränsa driftstopp vid underhåll av utrustningen

Väl utfört planerat underhåll bidrar till att förlänga livslängden på utrustningen samt optimera prestanda och minska antalet haverier. Därför är det viktigt att reparationer eller underhållsarbeten utförs i rätt tid och med angivet intervall av en behörig tekniker eller ingenjör, och att detta dokumenteras för garanti- och kvalitetsändamål.

Avbrott för underhåll – oavsett om de är planerade eller ej – kan dock innebära att upp till 10 procent av tillgänglig produktionstid går förlorad utan att produktionskostnaderna minskar1. Dessutom kan den totala kostnaden för driftstopp uppgå till tiotusentals eller miljontals kronor per timme beroende på organisationens storlek och karaktär2.   

För att öka produktions- och underhållseffektiviteten, särskilt med begränsade personalresurser, finns det möjlighet att automatisera eller digitalisera processer och uppgifter. Genom att digitalisera planerade underhållsaktiviteter kan du förenkla underhållsprocesserna, sammanställa och distribuera arbetsuppgifter till mobil underhållspersonal, förenkla dokumentationen och uppnå önskade effektivitetsvinster samt begränsa eventuella driftstopp.

kostnader för driftstopp för mindre företag: 137 till 427 dollar per minut.
Kostnader för driftstopp för större företag: över 16 000 dollar per minut (1 miljon dollar per timme) även för kortare driftstopp.
”Average Cost of Downtime per Industry” (2)

Lösning för planerat underhåll

Ascom erbjuder en samlad lösning för planerat underhåll baserad på anpassade mobila enheter, med schemaläggningsprogram som driver dashboards, kartläggning och mobila arbetsflöden, vilket säkerställer att underhållsuppgifter schemaläggs, utförs och registreras effektivt och kan analyseras i efterhand.

Mer information

Ladda ned produktbladet för planerat underhåll nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Relaterade lösningar

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.