Larmlösning för personsäkerhet

Ascoms larmlösningar för personsäkerhet hjälper personalen att snabbt slå larm och reagera på incidenter för en säkrare arbetsplats.

Utmaningen att skydda personalen

För många organisationer och deras anställda är fysiskt våld en risk i vardagen. Nästan 1 av 4 arbetstagare runt om i världen har utsatts för fysiskt våld och/eller trakasserier på jobbet1.

Istället för att känna sig osäkra och isolerade måste anställda känna sig trygga med att hjälpen alltid finns nära till hands. Samtidigt måste ledningen veta att den uppfyller sitt ansvar och minimerar risker och dyrbara konsekvenser. Riskerna är naturligtvis mer påtagliga på slutna institutioner som anstalter, men även branscher som industri, hotell och detaljhandel är berörda. I en nyligen genomförd global studie1 av tusentals arbetare runt om i världen rapporterade hela 23 procent av de tillfrågade att de upplevt någon form av våld eller trakasserier under sitt yrkesliv.

Det är viktigt att minimera riskerna och maximera säkerheten på arbetsplatsen för alla medarbetare. Överfall kan ha en förödande effekt på de personer som direkt drabbas och orsaka skador, fysisk eller psykisk ohälsa och till och med dödsfall. Samtidigt kan övriga medarbetare uppleva ökad utsatthet, vilket kan leda till att de lämnar organisationen.

Utöver de mänskliga kostnaderna är det också viktigt att minska riskerna och kostnaderna för organisationen. På kort sikt kan det innebära driftstopp, behov av extrapersonal och mycket mer. På längre sikt tillkommer tid och kostnader för att utreda incidenter, rekrytera och utbilda ny personal, försämrat anseende för organisationen och till och med böter samt risk för fängelse till följd av brott mot arbetsmiljölagen eller personliga rättstvister.

När anställda angrips eller känner sig hotade är det viktigt att de kan slå larm, och snabbt och automatiskt meddela sin plats till insatsstyrkan. Detta kan stoppa ett angrepp eller förhindra att det ens sker. Dessutom kan det ge utsatt personal en välbehövlig känsla av trygghet i vetskap om att hjälpen aldrig är långt borta.

23 procent har upplevt någon form av våld eller trakasserier på jobbet under sina yrkesliv.
– Enkätundersökning av ILO, Lloyd's Register Foundation och Gallup av mer än 74 000 anställda i 121 länder

Larmlösning för personsäkerhet

Ascom erbjuder en komplett larmlösning för personsäkerhet baserad på mobila enheter med inbyggda säkerhetsfunktioner som panikknapp, realtidslokalisering, larmpaneler, incidentkartläggning och koordinering av mobila insatser. Allt för att säkerställa att insatspersonalen kan reagera så snabbt som möjligt vid ett angrepp.

Mer information

Ladda ned produktbladet för överfallslarm nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.