MobileIron hjälper sjukhus att öka patientengagemanget, förbättra patientutfallet och skapa ett verkligt mobilt vårdföretag.

Mobilitet revolutionerar kvaliteten och leveransen av patientvård. Vårdpersonal använder i allt högre utsträckning mobila enheter och byter från enhet till enhet, beroende på uppgift och plats. Övergången till mobila enheter har inte bara förbättrat vårdpersonalens arbetsflöde och vårdkvalitet, utan har även förbättrat balansen mellan arbete och fritid liksom läkarnas resultat. MobileIron gör att sjukvårdsorganisationer kan stödja den alltmer mobila arbetsstyrkan inom vården. Med MobileIron kan sjukvårdsorganisationer på ett säkert sätt möjliggöra vårdpersonalens rörlighet, samtidigt som patientdata är säkra och uppfyller alla sjukvårdsbestämmelser.

Marknader som stöds 

Avaya- och Ascom-lösningarna stöds globalt.

De geografiska marknader som stöds baseras på den information som fanns tillgänglig vid publiceringen. Du kan besöka MobileIrons  webbplats, kontakta deras lokala försäljningskontor eller din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.

Om MobileIron

MobileIron hjälper sjukhus att öka patientengagemanget, förbättra patientutfallet och skapa ett verkligt mobilt vårdföretag. Mer information finns på www.ascom.se:

Tillbaka till partner