Juridisk information och integritetspolicy

Ascoms villkor och licensavtal för slutanvändare

Här hittar du nedladdningsbara PDF-filer med Ascoms allmänna villkor och licensavtal för slutanvändare

Ascoms integritetspolicy

Dataskydd och datasäkerhet är högprioriterade områden för Ascom Group.

Nedladdningsbara PDF-filer med Ascoms integritetspolicy hittar du här. Om du har ytterligare frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: dpo@ascom.com.

Användarvillkor för Ascoms webbplats

Ansvarsbegränsning för internt innehåll

Personer som får tillgång till information på webbplatsen som tillhör Ascom Holding AG eller något av de andra företagen inom Ascom Group (hädanefter kallad "Ascoms webbplats") godkänner följande villkor:

Publicerad information och uttryckta åsikter tillhandahålls av Ascom enbart för personligt bruk och i informationssyfte och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ascom lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) för att informationen och de åsikter som uttrycks på Ascoms webbplats är korrekta, fullständiga eller uppdaterade. Framförallt är inget av innehållet på Ascoms webbplats att betrakta som råd av ekonomisk, juridisk, skattemässig eller annan karaktär. Information från tredje part som publiceras på Ascoms webbplats har inte godkänts av Ascom och kan skilja sig från Ascoms åsikter.

Ingen information som publiceras på Ascoms webbplats utgör en uppmaning till, ett erbjudande om eller en rekommendation att köpa några produkter, utföra någon transaktion eller ingå något juridiskt avtal av något slag. 

Innehållet på denna webbplats är globalt och riktar sig inte specifikt till den nordamerikanska marknaden eller något enskilt land. Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. 

Ascom frånsäger sig allt ansvar, utan begränsningar, för eventuell förlust eller skada av något slag, inklusive direkta skador, indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå till följd av användning av eller tillgång till Ascoms webbplats eller länkar till webbplatser som tillhör tredje part.

Ansvarsbegränsning för externa länkar

Vissa länkar på Ascoms webbplats leder till webbplatser som tillhör tredje part. Ascom frånsäger sig allt ansvar beträffande hur korrekt, fullständigt eller lagligt innehållet på tredje parts webbplatser är. Under alla omständigheter är den som tillhandahåller informationen på de länkade webbplatserna ansvarig för innehållet och riktigheten i den information som tillhandahålls.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Ascoms webbplats är upphovsrättsligt skyddat med ensamrätt. Ascom innehar all äganderätt till innehållet. Villkoren för användning av Ascoms webbplats ska anses vara godkända om en användare laddar ner eller på annat sätt kopierar innehåll från Ascoms webbplats.

Dataskydd

Alla som besöker Ascoms webbplats godkänner vår integritetspolicy. Nedladdningsbara PDF-filer med Ascoms integritetspolicy hittar du här.

Ändringar på Ascoms webbplats och anpassning av användarvillkoren

Ascom förbehåller sig rätten att när som helst anpassa innehållet och informationen på Ascoms webbplats samt dessa användarvillkor.