Med Ruckus produkter och lösningar kan alla organisationer enkelt driftsätta, hantera och utöka ett konvergerat IT/OT-nätverk.

Marknader som stöds 

Ruckus Wireless och Ascom-lösningar stöd globalt.
De geografiska marknader som stöds baseras på den information som fanns tillgänglig vid publiceringen.. Du kan besöka Ruckus  webbplats, kontakta Ruckus lokala försäljningskontor eller din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.

Om Ruckus

RUCKUS®-nätverk förenklar IT-livet samtidigt som de ger exceptionella användarupplevelser. Med RUCKUS produkter och lösningar kan alla organisationer – oavsett storlek eller förfining – enkelt driftsätta, hantera och bygga ut ett konvergerat IT/OT-nätverk, samtidigt som de tar itu med unika verksamhetsresultat. Med hjälp av maskininlärning och AI kan IT felsöka snabbare och proaktivt skapa, mäta och uppfylla SLA:er som tillgodoser användarnas föränderliga behov.

Tillbaka till partner