Vaktronderingssystem och säkerhetslösningar

Ascoms vaktronderingslösning skapar en säkrare arbetsplats och garanterar cheferna att de uppfyller sina skyldigheter. Den minimerar konsekvenserna för personalen och kostnaderna för organisationen.

Säkerhet och ansvarstagande

Många organisationer behöver vakter som utför regelbundna fysiska kontroller eller rondering. Oavsett om det handlar om kontroll av egendom och värdefullt gods eller kontroll av människor för att skydda deras hälsa och välbefinnande, till exempel interner som riskerar att skada sig själva, förväntas vakter följa en fördefinierad rutt eller en formell checklista.

Det finns två huvudsakliga behov i samband med dessa turer. För det första finns behov av att skydda personalen och göra det möjligt för dem att slå larm, eftersom de ofta arbetar ensamma i högriskmiljöer. Det hjälper väktarna att känna sig säkra och trygga i sitt arbete. Dessutom hjälper det till att uppfylla arbetsmiljökraven och minska risken och kostnaderna för organisationen om en incident inträffar. För det andra kan det finnas behov av att granska och styrka att nödvändiga kontroller har utförts på lämpligt sätt.

Därför är det viktigt att ha en vaktronderingslösning som kan övervaka och logga rutter med hjälp av effektiv teknik för lokalisering och kartläggning. Det gör det också enkelt för personalen att slå larm, så att de kan känna sig säkra på att hjälpen aldrig är långt borta.

Vaktronderingslösning

Ascom erbjuder en komplett lösning för vakt- eller anstaltspersonal med möjlighet att spåra aktiviteter för att visa att nödvändiga kontroller har utförts. Lösningen är baserad på mobila enheter med inbyggda personsäkerhetsfunktioner som panikknapp för att slå larm, realtidslokalisering, larmpaneler, incidentkartläggning och koordinering av mobila insatser. Samt möjlighet att rapportera närvaro på förutbestämda platser och dokumentera att obligatoriska uppgifter har utförts. 

Mer information

Ladda ned produktbladet för vaktrondering nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Relaterade sidor

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.