Programvara, verktyg och lösningar för företagskommunikation

Ascoms företagslösningar används av tusentals organisationer över hela världen – från industri-, tillverknings- och läkemedelsföretag till detaljhandel, hotell, forskning och säkerhetsklassade anläggningar. Våra heltäckande lösningar är kompatibla med en rad befintliga system och kommunikationsenheter och kan bidra till att öka säkerheten på din arbetsplats, effektivisera verksamheten och förbättra situationsmedvetenheten. 

Arbetsplatssäkerhet
Varje dag inträffar tusentals arbetsrelaterade olyckor runt om i världen – och även många dödsfall. Men anställda har rätt att känna sig trygga på arbetet och cheferna måste säkerställa att de uppfyller sin skyldighet att skydda dem. En tillförlitlig och effektiv lösning för arbetsplatssäkerhet är avgörande för båda parter.
Arbetsplatssäkerhet
Situationsmedvetenhet
I sin jakt på prestanda- och effektivitetsvinster upplever de flesta branscher en ökad satsning på digitalisering och automatisering av processer. Detta genererar en mängd användbara data som kan ligga till grund för bättre beslut, men bara om du har en lösning som kan distribuera dessa data till rätt person i rätt tid.
Situationsmedvetenhet
Effektiv verksamhet
Idag måste organisationer uträtta mer med mindre resurser, vilket ofta innebär att allt färre rörliga medarbetare tar större ansvar. Men för att höja effektiviteten och skydda kritiska processer och utrustning behöver du lösningar som kan hjälpa dig att hantera uppgifter, schemalägga aktiviteter och reagera så snabbt som möjligt om något går fel.
Effektiv verksamhet

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.