Sonitor är den ledande leverantören av unika, ultraljudsbaserade realtids lokaliseringslösningar.

Sonitors Sense RTLS-plattform integrerad med Ascom Unite Connect för RTLS stöder användningsfall över hela vårdkedjan.

Lösningen är tillgänglig på följande marknader

  • USA
  • Kanada
  • EU/EFTA
  • Asien*
  • Australien

De geografiska marknader som stöds baseras på den information som fanns tillgänglig vid publiceringen. Kontakta Sonitor, besök partnerwebbplatsen för specifik tillgänglighet i ditt land eller kontakta din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.
*För specifik tillgänglighet, fråga din lokala Ascom-representant

Om Sonitor

Sonitor är en ledande leverantör av unika, ultraljudsbaserade RTLS-lösningar (Real Time Location System) som länkar samman den fysiska världen med sakernas internet (IoT) för att ge realtidssynlighet och uppkopplad intelligens. Sonitor är det första - och enda - företaget som använder patenterad ultraljudsteknik som primär teknik för inomhuspositioneringssystem (IPS). Systemet spårar automatiskt den flyttbara utrustningens och människors realtidsplacering med 100 % noggrannhet på rums- eller underrumsnivå i komplexa inomhusmiljöer, som sjukhus, kliniker och ambulerande operationskliniker. Med en öppen integrationsplattform erbjuder Sonitor flexibiliteten att utnyttja förstklassiga programvarulösningar för många användningsområden som patientanrop, patientflöde, arbetsflödes- och kapacitetshantering, handhygien och infektionskontroll samt tillgångs- och lagerhantering.

Tillbaka till partner

Ansvarsfriskrivning:   
Sonitor ansvarar för all information och alla specifikationer för lösningen. Innehållet kan ändras utan föregående   meddelande.

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.