Lösningar för industriell IoT- och sensorintegrering

Med Ascoms lösningar för IoT- och sensorintegrering kan du samla in och skicka rätt information till rätt person i rätt tid – vilket effektiviserar produktionen, minskar kostnaderna och hjälper dig att identifiera ytterligare potentiella vinster. 

Integrera och distribuera sensordata

Industrin utnyttjar i allt högre grad data från sensorer för att övervaka och optimera både produktionsprocessen och produktionsutrustningen. Dessa data kan hjälpa din ledning och personal att hitta effektivitetsvinster samt identifiera problem med utrustning och underhåll innan de leder till kostsamma oplanerade avbrott eller nödstopp.

Men att samla in och använda sensordata på bästa sätt ställer vissa krav. Det handlar ofta om enorma datamängder som lagras centralt och kan kräva en dataingenjör för att förstå och utnyttja dem. Men för att uppnå de största och mest värdefulla effektivitetsvinsterna bör data helst sammanställas och distribueras till mobila team av operatörer och underhållsingenjörer.

Dina produktionsteam behöver då en lösning som gör att de smidigt och sömlöst kan integrera sensordata från systemen och distribuera dem till rätt personer vid rätt tidpunkt. En lösning som effektiviserar verksamheten genom att korrigera problem innan de kostar pengar. Som bara varskor relevant personal på relevanta platser och som hjälper chefer att analysera data och identifiera trender för att uppnå ytterligare vinster.

Utmaningen är att alla dessa pusselbitar inom IoT – de komponenter som du behöver i din digitala omvandling – måste börja samverka med affärsprocesserna. Hittills har de inte varit länkade.
– Wienke Giezeman, VD och medgrundare av The Things Industries (1)

Lösning för industriell IoT- och sensorintegrering

Ascom erbjuder en öppen lösning för integrering och distribution av IoT- och sensordata. Lösningen bygger på en drivrutinsbaserad integrering via standardprotokoll, mobila enheter med inbyggda funktioner som realtidslokalisering, larmpaneler, incidentkartläggning och koordinering av mobila insatser. Med målet att öka situationsmedvetenheten garanterar lösningen att chefer enkelt kan komma åt och analysera data samtidigt som personalen enklare och tryggare kan hantera allt mer komplexa och högautomatiserade produktionslinjer, i vetskap om att eventuella larm kommer att skickas till rätt person i realtid.

Mer information

Ladda ned produktbladet för IoT- och sensorintegrering nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.