Ascom teleCARE IP

Trådlös patientkallelse, larm och hantering av vandringsbeteende

Ascom teleCARE IP är en unikt heltäckande produktportfölj för äldreboenden och andra vårdinrättningar. Eftersom den är modulär och flexibel kan du anpassa larm, meddelanden, övervakning och lösningar för demensskydd så att dagens höga förväntningar på individuell vård uppfylls.