Ascom teleCARE IP

Trådlös patientkallelse, larm och hantering av vandringsbeteende

Ascom teleCARE IP är en unikt heltäckande produktportfölj för äldreboenden och andra vårdinrättningar. Eftersom den är modulär och flexibel kan du anpassa larm, meddelanden, övervakning och lösningar för demensskydd så att dagens höga förväntningar på individuell vård uppfylls.

teleCARE IP – höjdpunkter

Trygghet.

Boende, patienter och deras familjer vet att larm alltid kommer att besvaras.

Mindre icke-produktivt arbete

Vårdpersonalen kan använda sina smartphones för att avgöra om de behöver kontrollera en patients/boendes larm personligen.

Driftskontinuitet

Decentraliserad IP-arkitektur minimerar antalet felpunkter och förbättrar systemets kontinuitet.

Automatisk eskalering

Varningar och meddelanden skickas automatiskt till kollegor tills lämplig respons kommer.

Ett sömlöst, skalbart system

Fungerar med Ascoms programvara för att leverera heltäckande kompatibilitet. Skala enkelt från enskilda avdelningar/avdelningar till verksamhet på flera platser.

Rapportering och analys

Samlar in data för den rapportering och analys som krävs för kontinuerlig förbättring och efterlevnad.

Ascom telecare IP minskar risken för fall och rädslan att falla för somliga personer. Det hjälper de boende att hålla sig rörliga och ger dem ökat självförtroende och den känsla av egenvärde som är så viktig.
Anita Astle
Ägare, Wren Hall Nursing Home, Storbritannien
Över 50 000 installationer
c. 50 år
Närmare ett halvt sekels erfarenhet av patientkallelse
6 000+
Stödjer tusentals vårdinrättningar över hela världen
  • Filer att ladda ned
Ascom patientkallelse 
bruksanvisning för desinfektion
Ascom patientkallelse
bruksanvisning för desinfektion
Ladda ner
Ascom teleCARE IP brochure
Ascom teleCARE IP brochure
Ladda ner

Lösningar för din organisation