Ascom teleCARE IP

Trådlös patientkallelse och larm och hantering av vandringsbeteende

Ascom teleCARE IP är en unikt heltäckande produktportfölj för äldreboenden och andra vårdinrättningar. Eftersom den är  modulär och flexibel kan du  anpassa larm, meddelanden, övervakning och lösningar för demensskydd – så att ni kan uppfylla dagens höga förväntningar på individvård.