Ascom Telligence patientkallelse

Patientanropssystem

Ascom Telligence är patientkallelsesystemet för dagens uppkopplade digitala vårdmiljö. 

Genom att kombinera flera moduler från Ascom Healthcare-plattformen får klinikpersonal både djup och bred patientinformation. Den modulära uppbyggnaden gör att ni kan lägga till funktioner över tid, vilket ger en kostnadseffektiv plattform för patientkallelse under många år framöver.

Höjdpunkter i Telligence

Patientanropssystem

En enorm förändring från traditionell patientkallelse. Samlar in och förmedlar information från olika källor, vilket förkortar svarstiderna och ger patienterna större kontroll över sin miljö.

Ökad kontroll för patienten

Komponenter som kuddhögtalare tryggar patienter och lugnar anhöriga. Fördefinierade förfrågningar från patientsängen bidrar till att förkorta svarstiderna. 

Öppen arkitektur

Öppen, standardbaserad och leverantörsoberoende. Fungerar med medicinska enheter och kommunikationssystem från tredje part. Modulär design ger enkel skalbarhet.

Dokumentationsstöd

Effektiv dokumentation för snabba uppdateringar av EHR/EMR-system. Bidrar till att minska dubbelarbete och ger mer tid för direkt patientvård.

Arbetsflödeseffektivitet

Centralt skapande, hantering och spårning av uppgifter, arbetsflöden och övervakning hjälper till att förbättra patientupplevelsen och stödjer patientcentrerad vård.

Rapportering och analys

Möjliggör kontinuerliga förbättringar och analyser med förinstallerade och anpassningsbara rapporteringsformulär. Tillhandahåller de data som är nödvändiga för analys och ständiga förbättringar.

Integration med kliniska enheter och system

Driftskompatibelt med medicintekniska produkter och kliniska system som EMR/EHR, snabbparning, bred kompatibilitet, och skyddade enheter med magnetiska SafeConnect™kontakter. 

Vi är glada över att arbeta med Ascom Telligence patientkallelsesystem ... dess integrering med olika enterprise-applikationer hjälper oss att uppnå bättre arbetsflödessamordning och personalproduktivitet.
Lee Puay Chuan
Vice Director Strategic Projects, Sengkang General Hospital
Dokumenterade förbättringar
40 minuter per säng
i besparing på omloppstid per säng
30 minuter om dagen
sparas av klinikpersonal som använder Myco smartphones
15 minuter per patient
i tidsbesparing på genomströmningen i operationssalar
Upp till 45 minuter per dag
sparas via virtuella genomgångar ("safety huddles")
  • Filer att ladda ned
Broschyr om Telligence patientkallelse
Broschyr om Telligence patientkallelse
Ladda ner
Bruksanvisning för Telligence-desinficering
Bruksanvisning för Telligence-desinficering
Ladda ner

Support och utbildning