Storbritanniens första "papperslösa" sjukhus förbättrar kliniksäkerheten och minskar sjuksköterskornas administration

Hur klinikpersonalstyrd, driftskompatibel teknik gör "osynliga" patienter synliga.

Chase Farm Hospital (CFH) i London – Storbritanniens första nybyggda "papperslösa" sjukhus – har förbättrat kliniksäkerheten och dramatiskt minskat administrationen och därmed frigjort mer tid för patientvård, tack vare sammanslagen teknik från Ascom UK.

Sjukhuset, som ingår i Royal Free London NHS Foundation Trust, öppnade september 2018. Den har en rad olika kompatibla tekniklösningar inbyggda från grunden på operationsavdelningen med 50 bäddar, varav 42 är patientenkelrum, åtta operationssalar, dagkirurgi, endoskopi, kliniker och akutvårdscenter i fem våningar. 

Med sina 42 enkelrum stod sjukhuset inför utmaningen att göra den "osynliga" patienten synlig – att ta itu med sjuksköterskornas huvudproblem: att de kunde missa en allvarligt incident samtidigt som de arbetade med andra uppgifter utom synhåll för patienten. 

Centralt för det nya sjukhusets framgång är ett avancerat patientkallelsesystem, som är utvecklat av Ascom i samverkan med sjuksköterskor och integrerat med Ascom Myco smartphones, som kopplar samman personalen med patienter, kollegor och annan teknik över hela sjukhuset.

Viktigast av allt var att teknikutvecklingsarbetet utfördes av klinikpersonal snarare än för klinikpersonal. Det innebar att vi fick ett genuint engagemang med sjuksköterskor och andra intressenter när vi noggrant planerade sjukhuset från början – med synpunkter från fastighetsavdelning, IT, egen personal, transportörer, administratörer, anknuten medicinsk personal
Natalie Forrest
Chief Executive Office och Chief Nursing Officer, Chase Farm Hospital, Storbritannien
  • Filer att ladda ned
Ascom Healthcare Platform 
på Chase Farm Hospital
Ascom Healthcare Platform
på Chase Farm Hospital
Ladda ner
Läs fler kundberättelser

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss