Slingeland sjukhuset med kontinuerlig övervakning påskyndas

Turbulenta tider i Nederländerna. Slingeland-sjukhuset i Doetinchem inledde i början av februari ett test med trådlös mätning av patienternas vitalparametrar. 

Baserat på dessa parametrar beräknas risken för försämring (Early Warning Score) eller komplikationer. Efter ett kort avbrott för att lösa de senaste tekniska  utmaningarna var neurologi- och kärlkirurgiavdelningarna redo att återuppta testet i början av mars. Men precis då nådde covid-19-pandemin Nederländerna. Detta innebar att all icke-akut vård avbröts omedelbart, inklusive Sensing Clinic-projektet med Ascom. Tills läkarna efter några dagar ställde sig frågan: kan vi använda detta planerade system för kontinuerlig övervakning av våra covid-19-patienter?

På nolltid inrättades plattformen för covid-19-avdelningen. Detta gjorde det möjligt att kontinuerligt övervaka covid-19-patienter som vårdades isolerat. Vårdare kan få kontinuerlig information om andningsfrekvens och hjärtfrekvens för de patienter de tilldelats, via smartphone eller instrumentpanelen i patientjournalen. Syremättnad mäts flera gånger per timme.

Dessa värden övervakas också dygnet runt från ett centralt kontrollrum. Vårdare informeras om deras patienter visar tecken på försämring. Fjärrmätningen utgör ett stöd för vårdpersonalen. Försämring kan signaleras tidigare med kontinuerlig  övervakning vilket möjliggör snabbare intervention än med punktmätning.

Vi hamnade mitt i händelsernas centrum. Man måste samarbeta när det gäller säkerhet – för allas bästa. Vågar vi vara innovativa? Behovet av förändring skapar incitament. Vi klarade det tillsammans.
Malou Peppelman
Innovationsprogramchef på Santiz-sjukhusen i Nederländerna
  • Filer att ladda ned
Ascoms lösningar på Slingeland-sjukhuset, Nederländerna
Ascoms lösningar på Slingeland-sjukhuset, Nederländerna
Ladda ned
Läs fler kundberättelser

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss