Funktionsplanering lägger grunden för ett smidigt vårdförlopp

Det nya Tyks Lighthouse sjukhus i Åbo, Finland, kommer att få sina första patienter i början av 2022. Fokus på patienterna är ett av sjukhusets viktigaste värden och omställningen till praktik säkerställs genom funktionell planering och multiprofessionellt samarbete.

 

Tyks Lighthouse sjukhus kommer att inhysa tjänster som för närvarande finns i Tyks U-sjukhus, inklusive avdelningarna för obstetrik och gynekologi, pediatrik och ungdomsmedicin, öron-, näs- och halssjukdomar samt orala och maxillofaciala sjukdomar. Det nya sjukhuset kommer också att inrymma medicinska stödtjänster, såsom en bildenhet och instrumenthantering. 

"Bygget av ett stort sjukhus är en lång process med flera stadier. Den funktionella planeringen av Tyks Lighthouse sjukhus inleddes 2011 med en översiktplan. Vi bedömde till exempel befolkningsutveckling och födelsetal, hur olika behandlingar kommer att se ut i framtiden och vilka patientgrupper som kommer att behandlas på sjukhuset när det väl är i drift, säger Annika Lindblom, sjukhusplanerare på Åbo universitetssjukhus, som ansvarar för samordningen av funktionsplaneringen. 

"Tyks Lighthouse sjukhus värdegrund innefattar ett kundorienterat arbetssätt, familjecentrerad vård och patientsäkerhet. Med hjälp av funktionell planering kan vi säkerställa att värdena inte bara är tomma ord, utan också en konkret del av den dagliga verksamheten, kvaliteten på servicen och patientupplevelsen." säger Lindblom.

Effektivitet i verksamheten ger mer tid för patienterna

I vårdsammanhang kan insatser för att effektivisera verksamheten låta känslokallt, trots att det är långt från sanningen. På Tyks Lighthouse sjukhus syftar en ökad driftseffektivitet till att ge vårdpersonalen mer tid att interagera med patienterna, vilket är själva kärnan i deras arbete.

Personalens deltagande i planeringen av det nya sjukhuset är en avgörande del, eftersom de vet bäst var potentiella problem finns.

"Läkare, sjuksköterskor och annan personal är involverade i funktionsplaneringen. De kommer att se till att våra huvudvärderingar beaktas i alla planeringsfaser. Deras bidrag är av avgörande betydelse."  

Ascoms kliniska konsulttjänster har varit en ovärderlig del av planeringen och implementeringen av våra kommunikationssystem ... utan en bakgrund inom vården är det svårt att förstå sjukhusrutinerna och vårdyrkets krav.
Annika Lindblom
Sjukhusplanerare vid Åbo universitetscentralsjukhus
  • Filer att ladda ned
Läs fler kundberättelser

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss