Dugnadsånd i krisetid

På Drammen sykehus leverte Ascom og Sykehuspartner pasientsignal på alle nye rom og utvidede avdelinger forbeholdt koronasmittede pasienter. Et arbeid som vanligvis tar uker, ble gjort på under 24 timer. Konsulent i Sykehuspartner, Jean-Andrè Fremstad er på vei til Gjøvik sykehus, da han tar telefonen for et raskt telefonintervju. Han er en travel mann, og snakker fort, men tydelig i den andre enden av røret når han forteller hvordan pasientsignal fra Ascom ble installert på rekordfart i alle nye rom, sykehustelt og nye akuttmottak på Drammen sykehus i møte med Covid-19.

juni 30, 2020

- Det er ganske enkelt: har du ikke pasientsignal, kan du ikke ta imot pasienter. Sistnevnte er ikke et alternativ.

Konsulent i Sykehuspartner, Jean-Andrè Fremstad er på vei til Gjøvik sykehus, da han tar telefonen for et raskt telefonintervju. Han er en travel mann, og snakker fort, men tydelig i den andre enden av røret når han forteller hvordan pasientsignal fra Ascom ble installert på rekordfart i alle nye rom, sykehustelt og nye akuttmottak på Drammen sykehus i møte med Covid-19.

Komplett pasientsignal på under 24 timer

Da regjeringen besluttet å innføre de strengeste og mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, ble dugnadsånden vi nordmenn vanligvis skryter av, satt på prøve. Nærmest over natten måtte norske sykehus forberede seg, bygge om og utvide avdelinger for å være rustet til å ta i mot koronasmittede pasienter. Drammen sykehus var ett av dem. Her ble en kirurgisk poliklinikk gjort om til akuttmottak, i tillegg til to andre seksjoner. Alt i alt ble det utvidet og bygget om til tre komplette akuttmottak med 50 rom fordelt på disse, med tre forskjellige innganger for å unngå smitte og spredning.

Den tekniske avdelingen på Drammen sykehus tok raskt kontakt med Ascom og Sykehuspartner for å få installert trådløse panel for pasientsignal på nye, utvidede arealer. Det hastet.

- Jeg var nok litt eplekjekk. Jeg lovte dem at vi skulle levere kliss nytt og komplett pasientsignal på under 24 timer. Vi klarte det på rundt 18-20 timer, forteller Fremstad.

Arbeidet ble ikke gjort i en håndvending. Key Account Manager i Ascom, Tron Alm, minnes en helt spesiell dugnadsånd, og det å ta i et tak når det virkelig gjelder. Et arbeid som vanligvis tar flere uker, ble gjort på under et døgn.

Tidspresset gjorde at Drammen sykehus gikk for en løsning uten talebasert kommunikasjon. En oppgradering til toveis talekommunikasjon, ville levert en ytterligere service. Systemet som Ascom og Sykehuspartner leverte skulle være oppe og gå på rekordfart, dermed ble den viktigste oppgaven å etablere pasientsignal raskt i en krisesituasjon.

Effektivitet og sikkerhet

Den største utfordringen på så kort tid, var kabling og trekking av ledninger. Derfor ble trådløst panel og telefoni det mest gunstige, også med tanke på effektivisering, sikkerhet og generell arbeidsflyt. Med trådløs telefoni kan pleieren motta varslingsmeldinger hvor enn vedkommende måtte befinne seg på sykehuset.

- Hvis du tar på deg smittevernsutstyr, går inn til en påvist smittet pasient på rød sone, men finner ut at du mangler noe, kan du varsle om assistanse. Det samme gjelder om det skulle være en nødsituasjon. Det er klart at i en slik situasjon vi er i nå, vil dette ha en stor verdi med tanke på tidsbesparelser, smittevern og sikkerhet for pasient og pleier.

Varslingssystemet gir tre muligheter: Pasientkall, Assistanse og Nød . Å kunne tilkalle assistanse utenfra, når du er inne hos pasienten, sparer tid, ressurser og smittevernutstyr. Dette er avgjørende faktorer for å hindre spredning, skape trygghet både for pleier og pasient, og samtidig ivareta andre funksjoner på sykehuset.

Når det gjelder fremtidsutsiktene og videre utvikling, håper både Alm og Fremstad at sykehusene som bygges blir ytterligere rustet for krisehåndtering, at det blir mer fokus på risiko og forberedende arbeid.

- Det er klart at for fremtidige sykehus, vil det være billigere å tilrettelegge og installere trådløse paneler fra starten av, fremfor å omstille, og gjøre alt i et voldsomt hastverk. Fremtidens sykehus bør i større grad være eskalerbare i møte med fremtidens epidemier, sier Fremstad.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.