Hva bruker sykepleiere tiden sin på?

Last ned rapporten vår gratis her!

I august 2015 fullførte analyse- og konsulentselskapet Wilke en studie for Ascom med fokus på å få innsikt i hvordan arbeidsdagen tar form på en typisk dansk sykehusavdeling. Analysen ble gjennomført på 3 avdelinger ved 3 danske sykehus i perioden 13. august til 3. september 2015.

Team of nurses at coffee break talking around the table, one nurse is standing while holding a smartphone device
august 5, 2015

Bakgrunn

Analysen ble utført som en antropologisk studie med observasjonsstudier av en gjennomsnittlig varighet på 7 timer i et dagskifte og oppfølgingsdybdeintervjuer av 1 times varighet.

5 sykepleiere fra 3 hjerteavdelinger ble fulgt i løpet av datainnsamlingsperioden for analysen. Hjerteavdelingene ble valgt for analysen fordi de på mange måter er representative for de andre medisinske avdelingene på et sykehus, både når det gjelder størrelse, pasientflyt, organisasjonsstruktur og bruk av medisinsk-teknisk utstyr og pasientovervåking.

I tillegg er hjerteavdelinger lett sammenlignbare, ettersom de vanligvis har samme type pasienter, diagnoser, prosesser, utstyr og personale. De tre avdelingene var tilsvarende strukturert, typisk med 2 team med ansvar for 12 pasienter pr. team og noen med rullator - en funksjon som ble utført av enten en sykepleier eller en sosialarbeider.

Alle faggrupper på sykehusene lider av tidspress. Til sykepleierne betyr mindre tid med pasientene. Men hva om relevante løsninger kan utvikles, som f.eks kan spare tid og dermed øke tiden som er tilgjengelig for pasientene? Vi har søkt å svare på det spørsmålet en analyse som gjennom observasjoner og intervjuer med sykepleiere legger inn bilder og ord i hverdagen. Det har kommet en forståelig og relevant fortelling ut til fordel for alle som jobber med å forbedre seg pasientopplevelsen ved de danske sykehusene.
Morten Schrøder
Direktør, Wilke
Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.