Lag en effektiv alarmkjede med automatiserte prosesser - Last ned guiden vår gratis!

Alarmhåndteringen ved sykehus er en komplisert oppgave som ofte involverer mange personer og mye stress. Derfor vil det alltid være en risiko for at det skjer feil. Når man kan sende alarmmeldinger med tydelige instrukser direkte til personalets mobile enheter, øker sannsynligheten for at man får en korrekt og mer effektiv innsats. Men hvor langt kan du gå med automatisering? Hva kan automatiseres og hvilke støttefunksjoner å velge?

september 1, 2019

Få en rask oversikt over de 5 trinnene nedenfor og last ned den komplette guiden nederst på siden for en full oversikt.

Trinn 1. Sett deg selv i mottakerens sted?

En automatisert alarmkjede innebærer mange prosesser og involverer mange personalfunksjoner. Det er viktig å bruke nødvendig tid og ressurser på å kartlegge alle prosesser, rutiner, sikkerhetskopieringsprosedyrer og brukere før du begynner å vurdere spesifikke systembehov. Sett en realistisk tidshorisont og sett det riktige teamet for denne første, men viktige oppgaven. Vår erfaring med dette arbeidet viser at omfanget ofte er undervurdert i forhold til tidsforbruk.

Trinn 2. Tenk på sikkerhet fra a-z

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Når alarmsystemet er basert på automatiserte prosesser, er både personalet og pasienten helt avhengig av at alle ledd i kjeden fungerer. Det er viktig at personell i beredskapsteamet kan indikere at alarmen er mottatt og akseptert, og at eskalering er unødvendig. Derfor er kvitteringsfunksjonen en av de mest sentrale funksjonene i alarmsystemet.

Trinn 3. Evaluer relevante sikkerhetskopifunksjoner

Hva bør skje hvis alarmkjeden svikter? Ikke alle alarmsituasjoner går som planlagt. Derfor bør alarmsystemet kunne ta hensyn til avvik, for eksempel nøkkelpersoner som ikke bekrefter, eller nødvendig utstyr som ikke tas med. Dette kan gjøres ved å støtte alarmkjeden med en rekke automatiske og manuelle eskaleringsprosedyrer, og utvide alarmmeldingene med nødvendige instruksjoner.

Trinn 4. Vurder behovet for hjelpefunksjoner

Noen alarmsystemer inkluderer automatiske hjelpefunksjoner. Funksjonene kan erstatte håndskrevne notater og muntlige avtaler og kan gi en mer presis og forståelig instruksjon. Dette bidrar til å sikre en raskere flyt og minimerer risikoen for feil og misforståelser i alarmkjeden.

Trinn 5. Vurder å samle alle alarmer i ett system

Hvordan håndterer du de kliniske og tekniske alarmer? På mange sykehus foregår det i separate systemer. Erfaringen viser imidlertid at det kan være store økonomiske og sikkerhetsmessige fordeler ved å velge ett samlet system for kliniske nødalarmer og bygningsrelaterte alarmer som heisalarmer, utilsiktet inntrengning, anrop fra inngangsdører, brannalarmer etc..

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.