Uplanlagte hendelser er helsesektorens akilleshæl

På sykehusenes kliniske avdelinger oppstår det konstant hendelser som ikke kan planlegges. Det kan være alt fra pasientanrop og hjertestansalarmer, til assistansealarmer og meldinger fra medisinsk utstyr og mye mer, som hele tiden avbryter helsepersonell når de utfører sine oppgaver. Disse kontinuerlige avbrytelsene bidrar til et stressende og ineffektivt arbeidsmiljø som påvirker både pasienter og ansatte og er vanskelig å optimalisere.

mars 5, 2019

Det er mange grunner til at det er vanskelig å optimalisere videre i helsesektoren. Dette skyldes, ikke minst, mange uplanlagte hendelser. Med avanserte beslutningsverktøy på plass får klinisk personell nye muligheter til å ta kontroll over uplanlagte hendelser. 

En gullgruve av pasientdata

- Uplanlagte hendelser er en akilleshæl i sykehussektoren fordi de er vanskelige å prioritere. Personalet har ofte begrenset informasjon om bakgrunnen for hendelsen og er derfor typisk nødt til å avbryde igangsatte oppgaver, og handle som om hendelsen er akutt. Med de enorme mengdene pasientdata som er tilgjengelig for sykehusene, kan dette gjøres smartere til fordel for både pasienter og personell, sier Nordic Managing Director i Ascom, Jens Sand Andersen. 

- Utfordringen er at pasientdata er i en silostruktur i ulike IT-systemer. Det kan betraktes som et slags råmateriale som skal behandles for å gi verdi. Dette er en oppgave vi har spesialisert oss på gjennom mange år i tett samarbeid med kliniske miljøer, utdyper han.

Mobilen er fokuspunktet

Ascom sin nyeste løsning er et avansert verktøy som gjør det mulig å administrere og prioritere uplanlagte hendelser. Løsningen er en del av Ascom Healthcare Platform, som trekker ut data fra kliniske systemer og gir de ansatte et 360 ° bilde av den enkelte pasient. Det er blant annet, tilgjengelig på Ascom sin kliniske smarttelefon, Ascom Myco 3, som nå er lansert med en større skjerm, høyere oppløsning og en ny, banebrytende batterifunksjonalitet.

- Mobil tilgang til å håndtering og prioritering av uplanlagte hendelser forbedrer den kliniske arbeidsflyten betydelig. Det er ikke uvanlig at klinisk personell har opptil tre mobile enheter, for henholdsvis journaltilgang, kommunikasjon og overfallsalarm. Samtidig er håndskrevne påminnelser fortsatt en av helsepersonells viktigste verktøy. I en gjennomdigitalisert sykehussektor er dette ikke akseptabelt, sier Jens Andersen.

Buker data til å prioritere

- Klinisk personell bør ha mobil adgang til oppdatert, relevant pasientinformasjon for å kunne gi optimal pasientbehandling. Det gjelder ikke minst i håndteringen av uplanlagte hendelser hvor vi ved hjelp av eksisterende pasientinformasjon og verdier fra medisinsk teknisk utstyr, tilkoblet pasienten, kan gi helsepersonell en rekke verktøy som setter dem i stand til at handle proaktivt og forebyggende. Det kan være når to pasienter varsler samtidig. Hvilken pasient bør sjekkes først? Om pasienten har fallrisiko eller om det er endringer i verdier fra tilkoblet monitoreringsutstyr, kan informasjonen kombineres med pasientcarslet, slik at helsepersonell får innsikt som kan hjelpe de å håndtere og prioritere korrekt, sier Jens Sand Andersen.

Forebyggende tiltak

- Våre løsninger forandrer tradisjonell arbeidsflyt og digitaliserer et bredt spekter av prosesser for å frigjøre tid og fokusere på kritiske situasjoner. Et godt eksempel er sepsis, hvor du bruker pasientdata til å reagere raskere på store svingninger i vitale verdier og sette tidligere i gang med behandling mot blodforgiftning, sier Jens Sand Andersen.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.