The difference we make
The difference we make

Platsen för kommunikationslösningar och integrerade arbetsprocesser

Om Ascom

Ascom  är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsportfölj samt mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som ger flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln.

Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, dotterbolag i 18 länder och cirka 1 300 anställda vär lden över. Ascom är (ASCN) är noterad på SIX Swiss Exchange i Zürich. För mer information om Ascom – www.ascom.se.

Strategi

Ascom har en stark global marknadsnärvaro och en lojal kundbas med installerade lösningar med hög synlighet. Med pålitliga och beprövade produkter, teknologier och servicefunktioner plus ett fantastiskt team med experter på informations-, kommunikations- och arbetsflödesteknik, bland annat inom hälso- och sjukvård, har Ascom rätt utgångsläge för att erbjuda helhetslösningar för IKT inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln över hela världen.

Ascoms strategi för hållbar tillväxt bygger på fyra pelare:

Ett företag

 • En rationell företagsorganisation med fokus på en verksamhet, som tillåter  stordriftsfördelar och ger närhet till marknaden
 • Ökad effektivitet och flexibilitet tack vare standardisering och globala team
 • Operativ excellens

Innovation

 • Välriktade drivkrafter för innovation
  • System – befintliga produkter och applikationer
  • Plattformar – lösningsdriven programvaruinnovation
 • Investeringar i intern kompetens och kapacitet för utveckling av programvara
 • Fokus på global, öppen och flexibel arkitektur

Leverans

 • Genom ledarskap inom omvandling av mobila, verksamhetskritiska, specialanpassade och tidskänsliga affärsprocesser
 • Förbättring av värde och marginal genom en konsultorganisation i världsklass
 • Nya och förbättrade värdeförslag med erbjudande om innovativa tjänster
 • Öka andelen löpande inkomster

Försäljning

 • Bygg strategiska allianser
 • Snabba på omvandlingen av lösningar och strategisk försäljning
 • Gör en strategisk bedömning av inträde på nya, geografiskt attraktiva marknader
 • Stärk fokus och försäljning av lösningar inom industri, detaljhandel och säkerhet
 • Öka vd:s direktengagemang i försäljningen

Integrerat intelligent arbetsflöde – skillnaden med Ascom

Där andra ser en handenhet ser vi på Ascom ett sätt att förbättra arbetsflödena. Där andra installerar en server tänker vi ut sätt att öka produktiviteten. Och där andra bara kan erbjuda ofullständiga system som inte innehåller alla delar tar vi fram kompletta end-to-end-lösningar. Det är Ascoms metod, som vi kallar integrerat intelligent arbetsflöde.

Begreppet integrerat intelligent arbetsflöde sammanfattar alla fördelarna med Ascoms lösningar.

Integrerat eftersom Ascoms lösningar samlar olika tekniska produkter och processer till sammanhängande, skalbara system. Vi integrerar innovativa lösningar med egenutvecklad teknik och utrustning – och bidrar till en bättre avkastning på befintliga investeringar.

Arbetsflöde eftersom Ascom-lösningar minimerar flaskhalsar i produktionen och fragmenterade flöden. Våra lösningar gör det möjligt för olika personer, avdelningar och system att kommunicera och samarbeta.

Intelligens eftersom våra kommunikationslösningar är intuitiva och prediktiva – och hjälper personalen föregripa händelser i stället för att bara reagera på dem. Dessutom ger Ascom-lösningar verksamhetsansvariga de data de behöver för att optimera effektiviteten både för personalen och utrustningen.