DNV-Gødstrup får intelligent lösning för patientanropDNV-Gødstrup får intelligent lösning för patientanrop

december 16, 2016
Det nya supersjukhuset i Danmark, Region Midtjylland, utrustas med en avancerad lösning för patientanrop som levereras av Ascom. Den är helt i linje med sjukhusets ambition att skapa en närvarande och effektiv miljö med patienten i centrum.

Ascom ska leverera lösningen för patientanrop till Region Midtjyllands nya supersjukhus, DNV-Gødstrup, som kommer att vara klart 2020. Det rör sig om ett femårigt ramavtal till ett värde av över 10 miljoner danska kronor som ger DNV-Gødstrup en av marknadens mest avancerade lösningar för patientanrop. Den är inte bara anpassad till dagens krav utan designad för att klara den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Lösningen heter Ascom Ward Agent. Den ska användas av 2000 medarbetare och är av ett helt annat slag än de traditionella patientanropssystemen med blinkande displayer i korridorerna och anrop som skickas till alla. Ascom Ward Agent stödjer fördelning av patienter till vårdpersonalen och fördelar automatiskt patientanrop och larm enligt klart definierade planer. Vårdpersonalen tar endast emot anrop från de patienter de ansvarar för. Det betyder färre avbrott för personalen och ger patienterna en mer personlig upplevelse, samtidigt som miljön på avdelningarna blir behagligare genom att störningarna blir färre.

Samtidigt kan personalen ändra patientfördelningen under ett skift, så att resurserna hela tiden utnyttjas optimalt och den dynamiska vardagen på avdelningarna hanteras så bra som möjligt.

– Vi har satsat mycket på att designa en lösning som kan utvecklas i förhållande till behoven och nya tekniska möjligheter, säger Aage Rask Andersen, VD, Ascom Nordic. Han fortsätter:

– Bland annat är plattformen förberedd för integration med kliniska system, så att personalen kan få alla relevanta uppgifter direkt i handenheterna de har i fickan och inte hela tiden behöver springa till datorn i jourrummet, förklarar han.

Ascom har redan levererat lösningar för patientanrop och handenheter till de fyra sjukhus som slås samman till DNV-Gødstrup, och erfarenheterna därifrån är positiva.

– Vi ser fram emot ett gott och konstruktivt samarbete med Ascom. Visionen för vårt nya sjukhus är att det ska vara patientens sjukhus. Genom organisation och val av tekniska lösningar vill vi skapa ett sjukhus som är effektivt, kvalitetsmedvetet och skapar säkra patientförlopp och goda patientupplevelser. Ascoms lösningar är väl i linje med den ambitionen, säger Michael Hyllegaard, projektchef på DNV-Gødstrup.

Det finns även en fas 2 i ramavtalet som innefattar en lösning för personlig säkerhet inklusive rumspositionering för akutmottagningen och psykiatrin, samt en fas 3 med patientanrop för den sista vårdbyggnaden.

DNV-Gødstrup valde att lägga ut projektet som ett ramavtal för att få sammanhang mellan alla lösningar efterhand som varje del av bygget blir färdigt. Sex leverantörer klarade förkvalificeringen men endast två lämnade anbud på projektet.

 

För ytterligare information kontakta:

Jens Sand Andersen, Director, Ascom Nordic Sales, 
T +45 43 29 72 11
jens.sandandersen@ascom.com

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!