Ascom stärker effektiviteten med avancerad integration till EPJ-system

maj 19, 2016
Ascom, en ledande leverantör av IKT-lösningar för hälso- och sjukvården, bygger ut möjligheten till integration i Unite Messaging Suite® med ledande EPJ-system (elektroniska journalsystem) genom att aktivera avancerad meddelandehantering för inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar av patienter. En av de komponenter som används mest i alla EPJ-system är ADT (Admission, Discharge, Transfer), som initierar och styr åtgärder rörande patientförflyttning.

För många sjukhus har ADT-processen i princip inte förändrats alls under de senaste tio åren. Genom intelligent integration via Ascom Unite är det idag möjligt med en mer strömlinjeformad process. ADT-relaterade meddelanden kan nu skickas direkt till vårdgivarnas mobila enheter, vilket förkortar flödet för den enskilda patienten. Oavsett om det handlar om att flytta en patient från akuten till en vårdavdelning eller lägga in en patient för en diagnostisk bedömning (t.ex. en röntgenundersökning), förbättras kommunikationsflödena och svarstiderna genom möjligheten att skicka meddelanden direkt till personalens handenheter.

-Vi kan nu distribuera ADT meddelanden direkt till personalens mobila enheter. Vårt mål är att se till att vårdpersonalen har tillgång till all nödvändig information så att de kan agera snabbt och effektivt i alla situationer. Integrationen mellan Ascom Unite och EPJ system är ett kraftfullt verktyg som effektiviserar kommunikationen, förbättrar arbetsflödet kring patientvården och utgör grunden för en bättre vårdmiljö" säger Claes Ödman, General Manager för Ascom Wireless Solutions .

 

För ytterligare information:
Portfolio manager Jesper Mathiesen: +45 43 29 72 72, jesper.mathiesen@ascom.com

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!