Cygate installerar Ascoms ip-dect-plattform när 6700 medarbetare vid sveriges domstolar får nytt system för telefoni, larm och meddelanden

november 5, 2014
Cygate har valt Ascom som leverantör av IP-DECT-plattform när en centralväxel etableras i Jönköping. Det är en del av ett omfattande projekt som systemintegratören Cygate har inlett där alla domstolar och relaterade verksamheter konsoliderar sina lokala telefonväxlar till en central enhet i Jönköping. Beställare av avropsavtalet är Domstolsverket, en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet.

– Vi är stolta över att ha fått det prestigefyllda uppdraget att förse Sveriges Domstolar med en modern plattform för trådlös tal- och larmkommunikation som är pålitlig och säker. Ascom IP-DECT är en kostnadseffektiv lösning som kombinerar det bästa hos dagens lösningar med morgondagens teknik, säger Fredrik Garpemyr, Account Manager på Ascom.

Verksamheten kan fortsätta använda befintlig DECT-utrustning eftersom Ascoms plattform är flexibel. I Domstolsverkets uppdrag ingår att skapa förutsättningar för väl fungerande tekniska verksamhetsstöd. Därför har säkerhetsfunktionerna varit viktiga i samband med upphandlingen. Ett tydligt exempel på det är att Ascom-systemets larmfunktioner fungerar lokalt även om kontakten med den centrala växeln i Jönköping skulle vara bruten.

–Samarbetet med Ascom fungerar utmärkt och tillsammans levererar vi en lösning till Domstolsverket som kombinerar hög tillgänglighet och ökad servicegrad samtidigt som användarna får en enhetlig och robust kommunikationslösning med färre driftstörningar än tidigare, säger Johan Mosskull, Account Manager på Cygate.

Ascoms plattform möjliggör meddelanden och larm till och från säkerhetspersonal. IP-DECT-telefoner. Systemet har även stöd för positionering, vilket stärker personsäkerheten ytterligare vid exempelvis utrymningslarm.

I Stockholm innefattar moderniseringen av kommunikationssystemet att cirka 3 000 av regionens medarbetare får en IP-baserad telefoni-infrastruktur med Ascoms DECT-telefoner, d62 alternativt d81, när nuvarande växelsystem fasas ut. Projektet att konsolidera infrastrukturen för telefoni, larm och meddelanden inleds nu och beräknas vara färdigställt på alla berörda orter under 2016.

–Nästa steg blir nu att utvärdera vilka funktioner när det gäller larm, meddelanden och positionering som finns i Ascoms plattform som vi ska implementera så att de på bästa sätt stöder Domstolsverkets behov, avslutar Johan Mosskull på Cygate.

För mer information, kontakta: Fredrik Garpemyr, Account Manager, Ascom Försäljning Sverige, E-post: fredrik.garpemyr@ascom.se, T 031-55 95 51

Läs mer om:

Ascom IP-DECT
Ascom d81

Om Cygate 
Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation. Med stöd av den främsta teknologin skapar vi morgondagens lösningar och tjänster för nätverk, säkerhet, server och lagring alltid med målet att söka effektiviteten och minska riskerna för företag och organisationer. Cygate ägs av TeliaSonera och har över 700 medarbetare på 21 orter i Sverige och Finland. Läs mer på: www.cygate.se

Om Domstolsverket
Domstolsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och är en del av samlingsnamnet Sveriges Domstolar. Den har till uppgift att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamheteller deras domslut. Inom verksamhetsområdet ärcirka 6 700 personer anställda. Lär mer på: www.domstol.se

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!