Train and gain.
Train and gain.

Användarutbildning och teknisk utbildning

En kommunikationslösning är inte effektivare än de människor som använder och underhåller den. Därför är det avgörande att din personal håller sig uppdaterad om era Ascom-system. Det är lyckligtvis lätt ordnat med våra heltäckande utbildningsprogram. Oavsett bransch kan vi hjälp dina anställda att få ut mesta möjliga av er Ascom-lösning. Vi kan också utbilda chefer och planerare i att använda de data som genereras av våra lösningar för att ta fram mer effektiva arbetsflöden och processer. Självfallet utbildar och certifierar vi också IKT-personal och ger dem de färdigheter de behöver för att alltid hålla er lösning i drift.

Snabb fakta

  • Utbildningsprogrammen finns från grundläggande nivå till avancerad teknisk support.
  • Utbildning finns för i princip alla branscher.Våra kliniska konsulter är till exempel ofta legitimerade sjuksköterskor som kan visa vårdpersonal hur man får ut det mesta av Ascom-lösningar på vårdinrättningar.Andra utbildare är specialister på detaljhandel.Åter andra har en bakgrund inom utbildning av slutanvändare i tillverkningsindustrin.
  • Analys är en aspekt av trådlös kommunikation som blir allt viktigare inom alla verksamheter.Vi kan visa era chefer hur man extraherar värdefulla data från en Ascom-lösning och använder dem för att höja effektiviteten.
ascom-image-

Ascom Services