Maximum security. For every facility.
Maximum security. For every facility.

Ascoms lösningar för kriminalvården

Använd beprövade lösningar för trådlös kommunikation, speciellt utformade för de fysiska och operativa kraven inom kriminalvården. Stärk personalens säkerhet med det senaste inom positionering, fallarm och "ej-i-rörelse" -larm. Integrera lösningarna med befintliga system för kommunikations-, kontroll- och åtkomstsystem. Använd robusta handenheter som är byggda för att klara de mest krävande miljöerna. Gör kommunikationen säker med avancerad kryptering och Mobile Device Management-funktioner.

Ascoms lösningar för kriminalvården - säkra lösningar för krävande miljöer.

 

ascom-image-

Lösningar

  • Tekniska larmlösningar för kriminalvårdsanstalter >

    Tekniska larmlösningar för kriminalvårdsanstalter >

    Tekniska fel och utrustningsfel på kriminalvårdsanstalter kräver snabba åtgärder. Det är ett av skälen till att Ascoms lösningar är så robusta och pålitliga. Det förklarar också varför de har så bred användning i de mest krävande miljöerna på högsäkerhetsanstalter. Ascom: kommunikationslösningar för kriminalvården.
  • Personlarm för kriminalvården >

    Personlarm för kriminalvården >

    En kriminalvårdare halkar, ramlar och slår sig medvetslös. Hur ska han kunna larma sina kollegor? Om han har en d81-handenhet från Ascom skulle enhetens lutningssensor automatiskt reagera och skicka ett larm till hans kollegor. Det är bara ett exempel på hur Ascoms lösningar maximerar säkerheten för utsatt personal.