Ascom ingår strategiskt partnerskap med GE Healthcare i Europa

Partnerskapet mellan Ascom och GE Healthcare omfattar distribution av Ascoms Digistat-lösning till intensivvårdsavdelningar över hela Europa. Lösningen, som är specialdesignad för intensivvårdsenheter, gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få översikt över patienternas status i nära realtid direkt i sin smartphone.

november 14, 2017

Partnerskapet mellan Ascom och GE Healthcare omfattar distribution av Ascoms Digistat-lösning till intensivvårdsavdelningar över hela Europa. Lösningen, som är specialdesignad för intensivvårdsenheter, gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få översikt över patienternas status i nära realtid direkt i sin smartphone.

Digistat Patient Watch är en innovativ lösning för larmhantering, utvecklad baserat på Ascoms stora kunskaper om kliniska arbetsflöden, mobilitet och anslutning. Lösningen är utvecklad specifikt för intensivvårdsavdelningar och distributionspartnerskapet med GE Healthcare gör att sjukvårdspersonal över hela Europa kan dra nytta av det. Samarbetet mellan GE och Ascom är en utökning av det globala partnerskap som redan finns mellan de båda företagen.

Alarmtrötthet är ett vanligt fenomen på många intensivvårdsenheter. På traditionella intensivvårdsenheter är varje patient uppkopplad mot upp till tio medicintekniska produkter – från monitorer till ventilatorer och infusionspumpar. Utrustningen ger vårdpersonalen viktig patientdata och sänder larm när personalen behöver ingripa. Men eftersom personalen utsätts för upp till 1 000 larm per skift[1] kan detta ibland leda till larmtrötthet, och i upp till 99 procent av fallen är larmen falsk-positiva och kräver inget ingripande[2].

Den nya lösningen för larmhantering, Digistat Patient Watch, samlar in data från flera olika enheter som är kopplade till patienten och ger en översikt både på vårdplats- och avdelningsnivå. Detta gäller såväl patientstatus som larm och varningar från anslutna enheter. Personalen kan även få tillgång till patientdata från sin mobila enhet, till exempel i Ascom Myco, en smartphone som är designad speciellt för kliniska miljöer. De fördelar som sjukvårdspersonalen kan uppnå är ökad effektivitet, bättre patientvård och förmåga att genomföra rutiner som minskar antalet larm.

– Digistat Patient Watch använder patientdata för att ge personalen en bättre överblick och stödja prioriteringen av insatser i de enskilda situationerna. Lösningen har potential att ändra ineffektiva arbetsflöden och förbättra arbetsflöden, säger André Neu, Head of Platform Solutions i Ascom.

– Digistat patientövervakning är ett viktigt tillskott till GE Healthcares portfölj med lösningar för intensivvården, och vi är mycket nöjda med detta utökade samarbete med Ascom, tillägger Olivier Bosc, General Manager of Life Care Solutions Europe i GE Healthcare.

[1] Alarm fatigue: impacts on patient safety, Ruskin KJ, Hueske-Kraus D. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28: 685-690.
[2] Joint Commission National Patient Safety Goal: Alarm Management |ECRI top 10 Health Technology Hazard

Tillbaka