Ascom köper det italienska medicintekninska mjukvaruföretaget UMS

Ascom har förvärvat det italienska programvaruföretaget UMS (United Medical Software) som levererar integrationslösningar för medicinteknisk utrustning och programvara för digitala patientjournaler. Förvärvet av UMS ger Ascom tillgång till ny programvara och kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) för globala integrerade arbetsflöden inom vårdsektorn. Dessutom stärker Ascom sin marknadsposition i Italien avsevärt tack vare UMS befintliga kunder med installerade lösningar.

december 18, 2015

UMS är ett privatägt programvaruföretag med huvudkontor nära Florens. Företagets modulära mjukvarulösningar stödjer patientvården med att fylla ett antal luckor i tekniken bakom elektroniska patientjournaler. UMS har utvecklat mer än 200 integrationer till medicinteknisk utrustning och 1000 olika EMR-formulär och -integrationer. Bland UMS kunder finns bland annat universitetssjukhus, privata specialistkliniker och vårdcentraler. UMS har produkter redo för internationell installation och befintliga installationer i Europa. Företaget tillverkar CE-märkt medicinteknisk programvara och är partner/leverantör till stora medicintekniska företag.

UMS har en väletablerad bas med kundinstallationer, huvudsakligen på den italienska marknaden, och den förväntade omsättningen för 2015 är 3–4 miljoner euro med ett rörelseresultat EBITDA i nivå med Ascom Wireless Solutions.

Förvärvet ger Ascom tillgång till ny programvara och kompetens inom globala, integrerade informations- och kommunikationstekniska arbetsflödeslösningar för vårdsektorn. Ascom kommer att använda de förvärvade programvarulösningarna globalt. Därför kommer Ascom att förstärka sina resurser inom integration av medicinteknisk utrustning och verksamhetskritisk data i befintliga arbetsflödeslösningar samt i vår smartphone Ascom Myco, som är speciellt utvecklad till sjukvården. Dessutom kommer affären att ge Ascom tillgång till nya lösningar inom intensivvård och kirurgisk arbetsflödeshantering för avancerade vårdenheter. Slutligen kommer förvärvet att ge Ascom tillgång till nya geografiska marknader och ökade marknadsandelar i Italien och Sydeuropa. Förvärvet överensstämmer perfekt med Ascoms strategi och målsättningar för 2020.

Ascom har undertecknat ett avtal att förvärva alla aktier i UMS. Förvärvet förväntas vara genomfört i mitten av januari 2016. Samtliga 27 anställda kommer att behålla sina arbeten på företaget. Förvärvspriset är satt i schweizerfranc och ligger i mittspannet av ett ensiffrigt miljonbelopp. Dessutom har Ascom gått med på att betala en tilläggssumma på någon eller några miljoner schweizerfranc, beroende på om överenskomna intäktsmål uppfylls.

Gabriele Unterberger, grundare och framgångsrik chef för UMS, fortsätter som VD för det nya bolaget med namnet ”Ascom UMS s.r.l.”.

”Ascom är mycket nöjda med att ha förvärvat ett bolag som överensstämmer så bra med vår strategi. Det ett viktigt förvärv ur teknisk synvinkel och för Ascoms IKT-strategi inom vårdsektorn. Med de nya programvarulösningarna kan vi erbjuda våra kunder ännu fler alternativ för att förbättra deras kliniska arbetsflöden. Dessutom får vi direkttillgång till den italienska marknaden. Förvärvet ökar vår kompetens inom integrationslösningar och kommer att utveckla och stärka Ascom Wireless Solutions position på den globala marknaden för kommunikation inom vården”, säger Claes Ödman, General Manager för Ascom Wireless Solutions.

Tillbaka