Ascom Myco smartphone klarar mobilelron-tester med avseende på android-kompatibilitet

Ascom Myco, en av världens första smarttelefon speciellt utvecklad för vårdmiljöer, har genomgått och klarat MobileIron självtestprogram för Android. Det betyder att Ascom Myco stöder Google-standarden APIs (Application Programming Interfaces) som används av MobileIron (NASDAQ: MOBL), ledande inom området företagssäker mobiltelefoni.

februari 24, 2016

"Det lyckade resultatet i testerna understryker Ascom Mycos lämplighet för den säkerhetsmedvetna vårdsektorn”, säger Henrik Sandberg, Alliances Manager på Ascom Wireless Solutions. "Detta visar bland annat att IT-chefer och administratörer har central kontroll över alla Ascom Myco-handenheter inom ett specifikt sjukhus eller vårdinrättning. Skulle till exempel en Ascom Myco-handenhet styrd av MobileIron komma bort, kan administratörer fjärrstyra radering av all data.”

Andra kritiska funktioner som möjliggörs av APIs är låsning av telefonen GPS-positionering, fjärrinstallation av en rotcertifieringsmyndighet och fjärrstyrning av IT-säkerhetspolicy.

"Dessa och andra funktioner", säger Sandberg, "ger hälso- och sjukvårdssektorns ICT-administratörer inom vården de fjärrstyrda lösningar och centraliserade verktyg de behöver för att skydda konfidentiell patientinformation. Ascom Myco är utformad för att dela vårdinformation, men den är även utformad för att skydda den.”

"Ascom Mycos lyckade testresultat visar på den snabbt ökande användningen av mobila enheter inom allt fler branscher”, säger Jeff Ratzlaff, vice vd för affärsutveckling på MobileIron. "Det som är extra spännande med Ascom Myco är dess vårdspecifika fokus. Den inte bara använder sig av det öppna Android-systemet, som erbjuder stöd för en rad vårdappar, utan den är även kompatibel med de APIs vi använder till att leverera verksamhetssäkra lösningar.

Tillbaka