Ascom och Zenitel ingår nordiskt partneravtal

Ascom och Zenitel, Nordens två ledande specialister inom kritisk kommunikation, stärker nu sitt samarbete ännu mer. Ett nytt nordiskt partneravtal innebär att Ascom i Sverige integrerar Zenitels produktlinje med högtalande kritiska kommunikationslösningar i sitt produktprogram.

mars 28, 2015

Det är två av Nordens absolut starkaste aktörer inom hantering av kritisk kommunikation som nu knyter nära nordiska band. Med avstamp i ett framgångsrikt samarbete i Norge utökas nu partnerskapet mellan Ascom och Zenitel till Sverige och övriga Norden, vilket innebär att Ascoms lösningsutbud utökas kraftigt. I Norge har Ascom bland annat ingått ett ramavtal med leverans av lösningar från Zenitel till skolorna i Oslo. Hitintills har vi leverat till 50 skolor.

Det är självklart för Ascom och Zenitel att samarbeta. Båda har många års erfarenhet när det gäller kritisk kommunikation; Ascom med lösningar med kommunikation direkt till handenheter och Zenitel med högtalande kommunikationslösningar. Den stora potentialen för synergieffekter mellan de båda produktportföljerna ger Ascom möjlighet att erbjuda både mervärde för befintliga kunder och en öppning för nya kundgrupper.

– Målgruppen för Zenitels produkter är bred och omfattar alla som behöver högtalande lösningar för direktkommunikation i krissituationer. Det kan t.ex. handla om utrymning av skolor eller köpcentrum, som är segment där Ascom inte är representerade i dag, men där vi kan bidra med värdefull kunskap och kompetens. Till det kommer möjligheten att erbjuda högtalande tvåvägskommunikation som en del av de kommunikationslösningar vi säljer till sjukhus, kriminalvård och industri. Sektorer där vi ofta möter Zenitel. Nu kan vi erbjuda en gemensam leverans, förklarar Rune Roed Schøler, Portfolio Manager, Ascom Nordic.

Under de senaste åren har Ascom Sverige samarbetat med Zenitel kring cellkommunikationslösningar för kriminalvården. Nu utvidgas samarbetet till alla Zenitels produkter och segment.

– Zenitel är en oerhört professionell samarbetspartner, och som vi är glada över att närma oss ännu mer. Alla våra säljare, projektledare och tekniker har fått utbildning i Zenitels produkter, och vi har redan ingått de första avtalen inom flera segment, säger Rune Roed Schøler, och påpekar att kopplingen mellan Zenitels anläggningar och Ascoms trådlösa telefoner i en gemensam kommunikationsplattform är mycket intressant på marknaden.

Detta är det första nordiska avtal som Zenitel ingår, och många fördelar med att samarbeta med samma partner i hela Norden kan ses.

– Det nordiska perspektivet är absolut intressant. Det är enklare och mer effektivt att ha samma partner, och det ger båda parter möjlighet att utnyttja varandras olika kompetenser över nationsgränserna. När vi har utvecklat en integration för en kund i ett land, kan den återanvändas inom motsvarande segment i övriga länder. Dessutom är det mycket attraktivt för oss att få tillgång till Ascoms stora marknadsandelar i Sverige och Danmark, på samma sätt som vi kan öppna spännande möjligheter för dem på våra marknader, så det är uppenbart att båda parter vinner på samarbetet, säger Runar Holm, försäljningschef hos Zenitel.

Tillbaka