Ascom utser Fredrik Landberg till ny försäljningschef för Sverige.

Ascom är glada att välkomna Fredrik Landberg som vår nya försäljningschef för Sverige. Efter att ha arbetat på olika positioner inom försäljning och produktutveckling hos Ericsson i över 20 år har Frederik en djup förståelse för avancerade system och försäljning av lösningar.

mars 9, 2016

Han har genomfört säljuppdrag i Storbritannien och arbetat som försäljningschef i Saudiarabien och för de nordiska och baltiska länderna. Han är en stark profil, som liksom sitt team med 13 kliniska konsulter och säljspecialister, är fokuserad på att leverera exceptionellt kundvärde.

”Ascom har liksom Ericsson”, säger Landberg, ”utvecklats från att sälja produkter till att implementera avancerade system och lösningar. Ascom är nu en betrodd rådgivare och teknikpartner till några av Nordens största sjukhus. Detta kräver ett särskilt tankesätt. Att sälja och implementera komplexa lösningar kräver att vi är väldigt nära våra kunder och förstår i detalj hur deras personal arbetar och vilka utmaningar de står inför.”

Enligt Landberg kämpar många teknikföretag med att klara omställningen från produktförsäljning till försäljning av lösningar. ”De anknyter till sina likar – kundernas IT-personal – men lyckas inte skapa relationer med dem som i slutänden använder deras lösningar. Men Ascom har verkligen lyckats bygga samförstånd och ses med trovärdighet av sina slutanvändare. Jag är exempelvis verkligen imponerad av företagets framgång när det gäller att vårda sina relationer, inte bara med IT- och anläggningsförvaltningar, utan också med klinisk personal.” Enligt Landbergs är detta nyckeln till att skapa kundvärde genom projektens hela livscykler. ”Från de tidiga stadierna av förförsäljning via leveransfasen till utbildning och support måste kunden kunna känna sig i trygga händer.”

Landberg fäster också särskild vikt vid slutanvändarutbildning. ”Allt vi gör på Ascom” säger han, ”handlar om att effektivisera arbetsflöden. Det är det som blir resultatet när vi föreslår rätt lösning och utbildar våra kunders personal i hur man bäst använder den. Ta till exempel sjukvården. I båda faserna måste vi vara nära den kliniska personalen och deras sätt att arbeta. Våra kliniska konsulter spelar en avgörande roll för detta. De utgör en mycket kraftfull resurs som vi kommer att utnyttja mer och mer under de kommande åren.”

Tillbaka