Dansk blir ny nordisk toppchef på Ascom

Dansken Jens Andersen tar över ledningen för Ascom i Norden. Den tidigare nordiska försäljningsdirektören får nu ansvar för hela den nordiska organisationen inom en av de största IKT-leverantörerna till hälso- och sjukvårdssektorn. Två områden står i särskilt fokus för den nya chefen

oktober 16, 2018

Jens Andersen (53) har utsetts till ny nordisk direktör för det schweiziska företaget Ascom, som är en av de största leverantörerna av IKT- och programvarulösningar till sjukvårdssektorn. Han tar över efter svensken Aage Rask Andersen, som nu får ansvar för Ascom i Asien, Australien och Afrika. 

Jens Andersen har varit anställd på Ascom i åtta år – först som försäljningschef och senast som nordisk försäljningsdirektör. Han har erfarenhet från mobilbranschen, där han haft olika ledande befattningar inom TeliaSonera och Ericsson. Han har också varit med om att starta upp ett antal företag. 

Bättre beslut, mer samarbete med användare
Högst på dagordningen för den nya chefen står två fokusområden, där Ascom kan få ett försprång till övriga IKT-leverantörer inom sjukvårdssektorn. Det ena handlar om Ascoms intelligenta verktyg för beslutsstöd, som kan ha stor inverkan på både patientsäkerhet och patientnöjdhet samt för personalen på avdelningarna, särskilt vad gäller hantering av oplanerade händelser. 

Det andra området som han kommer att fokusera på är att i högre grad involvera användarna i implementeringen. Ascom har lång erfarenhet av nära samarbeten med avdelningarna. Det är något Jens Andersen kommer att utveckla ytterligare för att säkerställa att implementeringen blir framgångsrik och verkligen skapar värde för den kliniska personalen och sjukhusen som helhet. 

– Ascom samarbetar med 80 procent av alla sjukhus i Norden, där våra lösningar används för hantering av larm, meddelanden, effektivisering av mobila arbetsrutiner och resurstilldelning. Vi har under åren byggt upp en solid erfarenhet inom digitalisering av kliniska kommunikations- och arbetsflöden. Den dokumenterbara effekt som vi har bidragit med ska konceptualiseras, så att vi kan ta fram exempel på bästa praxis inom framgångsrik implementering och användarnytta. Det är ett tydligt fokusområde, säger den nya nordiska chefen för Ascom, Jens Andersen. 

Närhet till användarna är a och o
lvis AUH i Danmark, Drottning Silvias barnsjukhus i Sverige, LHL Privathospital i Norge och Helsinki University Hospital i Finland är exempel på platser där Ascom har genomfört framgångsrika implementeringar av nya system och arbetsrutiner genom att involvera användarna i processen.

– Närheten till användarna och förståelse för de kliniska arbetsrutinerna är mycket viktigt. Våra lösningar förändrar de traditionella arbetsrutinerna och digitaliserar en lång rad processer så att personalen kan lägga mer tid och resurser på viktigare moment. Det gäller inte minst hanteringen av oplanerade händelser, där vi genom analys av patientuppgifter och data från medicintekniska produkter kopplade till patienten kan utrusta personalen med en rad verktyg som ger dem möjlighet att agera proaktivt. Ett exempel är sepsis, där man använder patientdata för att kunna reagera snabbare på stora variationer i vitalparametrar så att man kan minimera omfattningen av blodförgiftning vid sjukhusvård, säger Jens Andersen.

Bättre hantering av oplanerade händelser 
Oplanerade händelser utgör i allmänhet en stor utmaning för sjukhusen. Personalen avbryts hela tiden av patientkallelser, assistansanrop, telefonsignaler, larm från medicinteknisk utrustning och mycket annat. Ofta har personalen begränsad information om händelsen och är därför tvungen att avbryta det pågående arbetet och betrakta händelsen som akut, även om det bara handlar om att ge ett glas saft till en törstig patient.

– Det är definitivt ett område där Ascom kan förändra tillvaron genom att tillhandahålla information som ger personalen förmåga att prioritera och fatta optimala beslut baserat på information i deras smartphones, säger Jens Andersen.  

Tillbaka