Få rätt lösning som tillgodoser era krav på positionering

Är du på gång med att välja en positioneringslösning, men är osäker på vad som är det optimala valet? Då kan vår positiongeringsguide vara till hjälp. Den är utvecklad baserad på vår omfattande erfarenhet inom positionering och innehåller 8 steg som kan hjälpa dig att välja rätt lösning. Oavsett om du är inom sjukvården, psykiatrin, kriminalvården eller något annat segment, kan du få inspiration från guiden.

Få en snabb överblick över de åtta stegen nedan och ladda ner den kompletta guiden längst ner på sidan.

oktober 3, 2017

Steg 1. Vilka är kraven på precision och sannolikhet?
Olika tekniska lösningar lovar precision ända ner till meternivå (vissa till och med underdet). Men är det verkligen nödvändigt? Och behövs det överallt? Det bör aldrig vara ett standardkrav att ha en mycket exakt och finmaskig positionering överallt, eftersom detta riksera att leda till dels onödig komplex och dyr lösning, dels en omfattande infrastruktur.

Steg 2. Vad ska säkras och varför?
 
PERSONER
En positioneringslösning kan användas både för att lokalisera personal/patienter/boende som man vill ha kontakt med och för effektiv personsäkerhet. Oavsett om syftet är det ena eller det andra (eller båda) ska man vara medveten om att positionering av människor ställer andra krav än positionering av utrustning, eftersom människor oftast är i rörelse. Om man vill använda positionering för personsäkerhet är det dessutom viktigt att veta att enbart positionering inte ökar säkerheten. Utan beredskap är man lika hjälplös. Man bör tänka igenom varje enskilt krav  på lösningen genom hela larmkedjan. 

UTRUSTNING
Det är ändamålsenligt att kunna spåra utrustning. Dels därför att det besparar personalen mycket tid i vardagen genom att de inte behöver leta efter rena sängar och medicin-tekniska produkter. Och dels för att det innebär en ekonomisk besparing. Just för att utrustning försvinner eller kommer bort köps det ofta in mer än nödvändigt inom hälso- och sjukvården, trots att många av produkterna är relativt dyra.

Steg 3. Vilka arbetsflöden ska optimeras? 
Det går att optimera många processer tack vare den överblick som en positioneringslösning ger. Beroende på vad lösningen positionsbestämmer kan i stort sett alla typer av logistikuppgifter effektiviseras med smartare och effektivare arbetsflöden, oavsett om det gäller att hitta en viss kollega, närmaste lediga sjukhussäng eller bana snabb väg för akutteamet. Konsten är att hitta rätt avvägning mellan möjligheter, budgetar och komplexitet. Kom ihåg att det alltid går att bygga ut lösningen senare.

Steg 4. Hur ska informationen presenteras?
Störst säkerhet och effektivitet uppnår man när mottagaren kan tolka lokaliserings-informationen omedelbart och agera snabbt på den. Därför är det viktigt att tänka på hur informationen ska presenteras och i vilka scenarier.

Steg 5. Vilka är kraven på spårbarhet och dokumentation?
Det blir allt viktigare att dokumentera inom sjukvården, vilket även ökar kraven på spårbarhet. En väl genomtänkt positioneringslösning kan med rätt funktioner stödja strikta krav på spårbarhet och göra det möjligt att dokumentera händelseförlopp från a till ö..

Steg 6. Vilka är kraven på systemets driftsäkerhet och hållbarhet?
Hur bra utbyte man får av en positioneringslösning beror på om den är driftsäker och är hållbar i den miljö där den används. Undervärdera inte uppgiften, varken i förhållande till den dagliga driften och underhåll eller den löpande systemövervakningen.

Steg 7. Val av teknik och utrustning
Det går att spåra människor och teknik på många sätt och med många olika tekniker. Övergripande finns det tre typer av LBS (Location Based Services): RTLS (Realtime Location Based Services), RFID och GPS, som i sin tur kan köras i olika typer av nätverk. RTLS kan till exempel användas trådlöst (WiFi) medan GPS är operatörsberoende. Såväl er befintliga infrastruktur som kraven på positioneringslösningen är avgörande för ert val av teknik. Det går att kombinera de olika teknikerna – med fördelar och nackdelar.  

Steg 8. Vem ska ansvara för lösningen och hur?                
Positioneringslösningen ska utformas efter hur kritisk den är. Detta gäller även driften, krav på öppettider osv. I det sammanhanget är det viktigt att titta kritiskt på kompetenser och resurser för service och underhåll av lösningen. Har ni det som krävs för att själva klara den uppgiften? Dessvärre upptäcker många bristerna först när lösningen är köpt och installerad och får en dyr efterräkning.

Tillbaka