Finskt sjukhus blir först I världen med att använda Ascom Myco smartphones

Kuopio universitetssjukhus (KUH) i Finland blir först i världen med att använda Ascom Myco, en smartphone speciellt utformad för verksamhetskritisk kommunikation inom hälso- och sjukvård, på neonatalavdelningen för nyfödda.

september 1, 2015

"Det är naturligtvis fantastiska nyheter att KUH blev det första sjukhuset i världen att börja använda Ascom Myco", säger Ari-Pekka Tenko, Director of Sales and Marketing på Ascom Finland. "Och det är särskilt glädjande att se att Ascom Myco används i en så krävande miljö som på en neonatalavdelning."

KUH:s intresse för Ascom Myco kom när sjukhuset införde sina nya "familjerum". Vården sker i dessa privata rum och föräldrarna får möjlighet att övernatta tillsammans med sina barn. Forskning visar att en sådan miljö är bättre och säkrare för de nyfödda barnen och kan förkorta deras sjukhusvistelse.     

"Den nya modellen gör att mammorna får vara med sina barn. Mor och barn skiljs aldrig åt, inte ens om en av dem blir sjuk", berättar sjuksköterskan Mila Hilden, projektledare på KUH:s intensivvårdsavdelning för nyfödda.

Den nya vårdmodellen gjorde dock att svarstiderna blev längre vid larm. Med nyfödda spridda över flera privata rum var sjuksköterskorna tvungna att kontrollera larmen på en särskild bildskärm. "Det var inte helt lätt att lösa detta problem", berättar JuhaniKouri, Project Manager på KUH. "Vi kunde inte ha högljudda larm på avdelningen eftersom nyfödda barn är väldigt känsliga för olika ljud. Om vi förhindrar att de nyfödda utsätts för dessa ljud kan vi undvika att barnen får problem senare i livet. Vi behövde verkligen ett smartare sätt att hantera larmen och sjuksköterskekommunikationen om vi skulle kunna använda den nya vårdmodellen."

Lösningen var Ascom Myco. Dessa Smartphones, tillsammans med den avancerade uppdragsprogramvaran Ascom Unite Assign (en SW lösning dom tilldelar uppdrag till personalen), är nu ihopkopplad med sjukhusets patientövervakningsutrustning och patientkallelsesystem, vilket har lett till en säkrare och effektivare vård för mödrar och nyfödda.

"Alla larm från patientövervakningen skickas nu direkt till den ansvarige sjuksköterskans smartphone, Ascom Myco", berättar Tenko. "Sjuksköterskan ser vilken typ av larm det handlar om, hur akut det är och vilken patient det gäller. Om sjuksköterskan är upptagen skickas larmet vidare till en annan sjuksköterska. Ascom Myco minskar risken för att larmen ignoreras, eftersom larmen inte skickas ut automatiskt till alla sjuksköterskor, utan bara till just dem som är ansvarig för ett visst nyfött barn".

Tillbaka