Nu kommer en tyst revolution inom neonatal intensivvård

januari 14, 2016

Ascoms lösning för larmhantering banar väg för en ny neonatal intensivvård med familjen i centrum – en nystart för neonatal intensivvård som kan bidra till bättre kliniska utfall, bättre anknytning mellan föräldrar och barn och kortare vistelser.

Det nya Kaarikomplexet på Kuopio University Hospital (KUH) har en fantastik exteriör. Men det verkligt inspirerande är det som händer inne i den 32 000 kvadratmeter stora femvåningsbyggnaden. Det är nämligen här, bland sjöar och tallskogar mitt i Finland, som en neonatal intensivvårdsenhet (NICU) använder en banbrytande familjecentrerad strategi som ger en dramatisk förbättring av vårdutfallen för nyfödda och spädbarn. Enkelt uttryckt handlar det om att hålla barn och föräldrar tillsammans i "familjerum".

Det kräver mycket arbete att skapa en sådan miljö, men nyttan gör att det blir värt det. "Det har enorma behandlingsfördelar att ha barnet och föräldrarna i samma rum”, säger Hilden. "Infektionsfrekvenserna är lägre än med konventionella grupputrymmen. Fler lyckas med amningen. Tiden på NICU före överföring till en vanlig vårdavdelning eller utskrivning är kortare. Och det hjälper verkligen föräldrarna knyta an till sina barn."

Planeringen av den nya neonala intensivvårdsenheten började på allvar 2008. Ascom blev delaktiga 2014, och trots den relativt sena starten på samarbetet talade de båda parterna snart samma språk. "Ascoms tekniska kompetens och erfarenhet hade givetvis stor betydelse”, säger Hilden. "Men det var lika viktigt med den entusiasm Ascom visade för sjukvård – till exempel att de har personal med klinisk bakgrund som verkligen förstår sig på sjuksköterskornas vardag.”

Projektteamet visste från början att inkubatorerna på den nya NICU-avdelningen skulle ha sofistikerade övervakningssystem som larmade när kritiska värden överskreds. Teamet stod dessutom inför en stor utmaning i samband med patientkallelse. Hilden förklarar: "Det är givetvis omöjligt att en sjuksköterska övervakar ett rum kontinuerligt. Samtidigt är det oerhört viktigt att det är tyst omkring de nyfödda på NICU eftersom de är oerhört känsliga för störande ljud. Även omgivningsljud som de flesta av oss upplever som låga kan ha stor negativ inverkan på nyfödda, särskilt de som är för tidigt födda. Eftersom störningarna måste vara minimala var det uteslutet med traditionella system med audiovisuella och ofiltrerade varningar."

Det stod snart klart för projektteamet att strategin med familjerum inte skulle vara möjlig utan någon form av system för sekundära larmmeddelanden som tillät sjuksköterskorna att vara rörliga. "Ju mer vi undersökte hindren, desto tydligare blev det att en pålitlig mobil lösning med filtrerade larm var en förutsättning för hela projektet”, säger Hilden. "Det blev också uppenbart att Ascom var den enda leverantören som kunde ge oss en sådan lösning."

Smidig omkalibrering

Nya NICU på KUH – komplett med Ascom Myco smarttelefoner, Ascom Innova patientkallelsesystem och en Ascom Unite-lösning för larmmeddelanden – öppnade i maj 2015.

De 18 familjerummen fylldes snabbt med för tidigt födda barn och barn som återhämtade sig efter svåra sjukdomar och kirurgiska ingrepp. 

NICU-sjuksköterskorna bad till en början att den nya Ascom-lösningen skulle konfigureras så att i princip alla skulle gå ofiltrerade till deras Ascom Myco smarttelefoner. "Vi är sjuksköterskor", förklarar Hilden. "Vi vill givetvis veta så mycket som möjligt om varje patient vi vårdar. Dessutom trodde vi att ofiltrerade larm skulle göra oss bättre förberedda – att vi skulle mönster så att vi kunde förutsäga bättre när ett spädbarn behövde tittas till. 

 

 

 

 

Men ofiltrerade larm visade sig vara nästan lika illa som inga alls. "Ascom-teamet hade larmat oss", säger Hilden. "De sade att våra sjuksköterskor kunde bli överväldiga av den höga frekvensen av kliniskt oviktiga larm. Och de hade rätt. Snart fick varje tjänstgörande sjuksköterska hundratals larm under varje skift. Vi blev helt överbelastade." 

En annan nackdel med ofiltrerade larm är risken för "larmtrötthet". Detta allvarliga fenomen uppträder när vårdpersonal slutar reagera för att de har blivit utsatta för alltför många larm. Larmen blir en sorts "vitt brus" och det kan hända att vårdpersonalen helt enkelt inte hör eller uppmärksammar ett larmmeddelande. Det har till och med förekommit fall när vårdpersonal har stängt av monitorer och larmsystem för att slippa ständiga störningar.

Ascom löste givetvis problemet snabbt och kalibrerade lösningen. Hilden påpekar att det faktiskt var en värdefull erfarenhet. "Det visade att lösningen var pålitlig eftersom den förmedlade larm baserat på ett mycket brett intervall av fysiologiska data. Och det visade att det gick snabbt att anpassa systemet så att det passar oss perfekt."

Inga barn glöms bort

Enligt Hilden upptäcker sjuksköterskorna på NICU fortfarande oväntade fördelar med den nya lösningen för hantering av larm. Ett exempel är "Unite Assign", en modul i middleware-plattformen Ascom Unite som förenklar tilldelningen av sjuksköterskor till patienterna. Modulen kan även användas för att definiera eskaleringskedjor för larmmeddelanden. Om ingen är tilldelad, eller om ingen i eskaleringskedjan svarar tillräckligt snabbt, distribueras larmen till alla. Det innebär att larmen inte lämnas utan åtgärd och har visat sig vara särskilt uppskattat av sjuksköterskorna på NICU.

"Att slippa oroa sig är en förutsättning för omvårdnad", säger Hilden. "En sjuksköterska kan inte utföra sitt arbete väl om hon eller han oroar sig för att en patient på något sätt eller någonstans har hamnat utanför systemet och att larmen inte uppmärksammas. Ascoms Unite Assign gör den oron obefogad. Vi vet att varje larm eskaleras längs en definierad kedja sjuksköterskor. Och vi vet att lösningen automatiskt sänder ett larm till alla sjuksköterskor om den inte uppmärksammas inom rimlig tid. Många kanske tycker att det låter som en teknisk detalj, men som vilken sjuksköterska som helst kan tala om är sådan kunskap ovärderlig – den hjälper oss hålla fokus på att leverera bästa möjliga vård."

Tillbaka