Omfattande datainsamling säkrar effektiv behandling

Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning  som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger  sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns.

oktober 1, 2017

Patientdata är en nödvändig förutsättning för en effektiv och säker behandling. Lyckligtvis registrerar sjukhusen enormamängder data, inte minst via patientanslutna medicin-tekniska produkter. Däremot är det problem med att utnyttja registrerade data till fullo.

Hittills har det endast gått att använda data apparat för apparat, vilket ger en fragmentarisk bild av patienten. Detta ändras genom en ny sjukhuslösning som gör det möjligt att samla in data från alla produkter som är kopplade till en patient. Det är Ascom som står bakom, de har installationer på de flesta av landets sjukhus.

Patientdata blir tillgängliga i vårdsituationen
- Systemlandskapet på ett sjukhus är som ett lapptäcke, med medicintekniska produkter från många olika specialiserade leverantörer. Vi har länge kunnat hantera larm från produkterna, och andra har länge kunnat hämta data från de enskilda tillverkarnas produkter och lagra dem i patientjournalerna. Med den nya lösningen kan sjukhusen ta ett avgörande steg bort från silostrukturerna till ett 360-gradersuniversum där de får en samlad överblick över den enskilda patienten. Det innebär att sjukvårdspersonalen kan utnyttja patientdata betydligt mer aktivt och förebyggande än i dag, förklarar Jesper Mathiesen, Nordic Portfolio Manager, Hospitals, hos Ascom.

Stöd för det moderna sjukhusets utformning
Normalt får sjukvårdspersonalen endast veta när en medicinteknisk produkt avger ett larm. Med Ascoms nya lösning har personalen tillgång till ”live” data från alla anslutna produkter och kan övervaka patientens tillstånd när och där det behövs. 

- Man kan öppna en sängplats med en enkel knapptryckning på sin smartphone eller en storskärm. Det är en oerhört viktig funktion, inte minst i dag när allt fler sjukhus har enkelrum och personalen ska övervaka fler patienter inom ett större geografiskt område, säger Jesper Mathiesen, och tillägger att även specialister på andra avdelningar har tillgång till patientens data och kan ge ett andra utlåtande utan att vara på plats vid sängplatsen. Specialisterna kan vara någon helt annanstans på sjukhuset eller till och med hemma. Detta ger stora fördelar, i synnerhet under perioder med låg bemanning, när det inte är så mycket personal på avdelningarna.

Automatiserad score-beräkning
Ett annat område där den nya lösningen också har bidragit med värde är en strukturerad 
för ”Early Warning Scores” – bedömningsskalor. Dessa används för att bedöma patienters tillstånd. I dag sker detta ofta som en helt manuell process. Sjuksköterskan observerar patienten, avläser värden på anslutna medicintekniska produkter, noterar och triagerar patienten. Med Ascoms lösning får sjuksköterskan mätvärdena från de medicintekniska produkterna direkt till sin smartphone, där hon samtidigt kan skriva in sina egna iakttagelser. 

- Fördelen är att alla data sedan omedelbart kan registreras elektroniskt i patientjournalen. Man slipper handskrivna anteckningar och därmed potentiella felkällor, och samtidigt räknar vår lösning automatisk score, som sjuksköterskan också kan se på sin smartphone, säger Jesper Mathiesen.

- Vår lösning är utvecklad utifrån sjukvårdspersonalen faktiska arbetssituationer och arbetsuppgifter. Ascom har många års erfarenhet av att utveckla lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har dagliga kontakter med sjukhusen och har läkare anställda på vår utvecklingsavdelning. Därför har vi ganska god insikt i de ömma punkterna och hur lösningar ska utformas för att bidra med mesta möjliga värde för personalen och patienterna, säger Jesper Mathiesen. 

Tillbaka