Oplanerade händelser är sjukhusens akilleshäl

Det finns många skäl till att det är svårt att optimera ytterligare inom sjukhusvården, inte minst de många oplanerade händelserna. Med avancerade verktyg för beslutsstöd till hands får den kliniska personalen helt nya möjligheter att få kontroll över oplanerade aktiviteter.

mars 5, 2019

På sjukhusens vårdavdelningar uppstår ständigt nya händelser som det inte går att planera för. Det kan vara allt från patientanrop och hjärtstoppslarm till begäran om assistans från kollegor, larm, meddelanden från medicinsk utrustning och annat som avbryter personalen i deras pågående arbetsuppgifter. De ständiga avbrotten bidrar till en ineffektiv och stressig arbetsmiljö som är svår att optimera. 

En guldgruva med patientdata

- De oplanerade händelserna är en akilleshäl inom sjukhusvården eftersom de är svåra att prioritera. Personalen har ofta begränsad information om bakgrunden till en oplanerad händelse, och därför är det vanligt att de tvingas avbryta det de håller på med och agera som om händelsen är akut. Med de enorma mängder patientdata sjukhusen förfogar över går detta att göra smartare, vilket gynnar både patienter och personal, säger Jens Andersen, VD, Ascom Nordic

 - Utmaningen är att patientdata ligger i en vertikal struktur i olika it-system. Man kan se dem som en sorts råvara som behöver bearbetas för att få värde. Det är en uppgift vi har specialiserat oss på under många år under ett nära samarbeta med de kliniska miljöerna, förklarar Jens Andersen.

Mobilen i centrum

Ascoms senaste lösning är ett avancerat verktyg som gör det möjligt att hantera och prioritera oplanerade händelser. Lösningen är en del av Ascom Healthcare-plattformen som hämtar data från de kliniska systemen och ger personalen en helhetsbild av den enskilda patienten. Den finns tillgänglig bland annat på Ascoms kliniska smartphone Ascom Myco 3, som nu lanseras med större skärm, högre upplösning och en ny, banbrytande batterifunktion. 

- Möjligheten att hantera och prioritera oplanerade händelser med hjälp av mobilen innebär en påtaglig förbättring av de kliniska arbetsrutinerna. Det är inte ovanligt att den kliniska personalen har upp till tre mobila enheter på sig: för journalåtkomst, kommunikation och överfallslarm. Samtidigt är handskrivna kom-ihåg-lappar fortfarande ett av sjuksköterskornas viktigaste arbetsredskap. Det är inte rimligt i en genomdigitaliserad sjukhusmiljö, säger Jens Andersen.

Använda data för att prioritera

- Den kliniska personalen bör ha mobil åtkomst till uppdaterad, relevant patientinformation för att kunna erbjuda optimal patientvård. Det gäller inte minst hanteringen av oplanerade händelser. Där kan vi utnyttja befintlig patientinformation och värden från medicinsk utrustning kopplad till patienten för att förse personalen med olika verktyg som gör att de kan agera proaktivt och förebyggande. Det kan exempelvis vara när två patienter anropar samtidigt. Vilken patient ska man ta hand om först? Om det är en patient med fallrisk eller om värden från ansluten övervakningsutrustning har ändrats kan informationen kombineras med patientanropet så att personalen kan bilda sig en uppfattning som hjälper dem hantera och prioritera korrekt, säger Jens Andersen.

Förebyggande insats

- Våra lösningar förändrar den traditionella arbetsgången och digitaliserar en lång rad processer. Det frigör tid och fokus för kritiska situationer. Ett bra exempel är sepsis, där man använder patientdata för att kunna reagera snabbare på den stora förändringen av vitalvärden och sätta in behandling mot blodförgiftning tidigare, säger Jens Andersen.

Tillbaka