Personalsäkerheten får topp prioritet på det nya psykiatriska sjukhuset Slagelse, Region Själland I Danmark

Personalen måste känna sig trygg när de går till jobbet på nya psykiatriska sjukhuset i Slagelse.

Med en investering på över 4 miljoner danska kronor, har Region Själland valt en väl beprövad larmlösning från den ledande leverantören inom detta område - Ascom. Ascom har även levererat säkerhetslösningar för den danska Kriminalvården.

oktober 24, 2014

När det nya psykiatriska sjukhuset i Slagelse öppnar sina dörrar nästa år, kommer fokus ligga på personalens säkerhet. Sjukhuset innebär en sammanslagning av de befintliga psykiatriska avdelningarna vid Dianalund, Holbæk, Nykøbing Själland och Slagelse och kommer med sina nästan 200 bäddar, bli ett av landets största och mest moderna psykiatriska sjukhus. Det kommer inte bara bli ett behandlingshem för vanliga psykiatriska patienter utan här kommer även finnas brottslingar som dömts till psykiatrisk vård och brottslingar som väntar på diagnos.  Detta är anledningen till att säkerhetskraven är extremt höga.

"Vi är helt fokuserade på att skapa en säker arbetsmiljö där alla känner sig säkra, även när personalen är ensamma med patienterna. Det är därför som vi har valt en beprövad personalsäkerhetslösning från Ascom – ett företag som vi har haft mycket goda erfarenheter av från befintliga avdelningar. Lösningen har en integrerad positioneringsteknik, vilket innebär att om en anställd känner sig hotad eller angrips och aktiverar sitt larm, kommer larmet att skicka information om var personen befinner sig direkt till kollegernas mobiltelefoner. Detta minskar stressen och säkerställer att man snabbt får hjälp", berättar Gorm Jensen, teknisk chef på Region Själlands Psykiatrienhet.

Personalsäkerheten är också integrerad med brandlarmet och nödsamtal vid hjärtinfarkter. Om det uppstår en brand på sjukhuset kommer personalen automatiskt att få ett larm till sina mobiltelefoner.

"Det är mycket viktigt att personalen känner sig trygg på jobbet. Våra lösningar underlättar kommunikationen mellan personalen i kritiska eller hotfulla situationer. Lösningen kommer att hjälpa teamen att snabbare organisera och samordna sina åtgärder och undvika potentiellt farliga situationer. Detta skapar inte bara en effektivare och säkrare arbetsplats, det minskar också de totala driftskostnaderna", berättar Dennis Andersson, VD för Global Sales på Ascom Wireless Solutions.

Region Själland har valt en säkerhetslösning för personalen som körs i ett slutet nätverk. Lösningen är 100 % tillförlitlig, vilket är extremt viktigt när det handlar om personalens säkerhet.

"Det är i denna typ av miljöer som vi inte vill experimentera med nya tekniker. Här har vi valt en teknik som vi vet alltid fungerar, oavsett vad som händer med elektriciteten. De anställda måste kunna lita på att deras larm fungerar – även vid ett strömavbrott. Av säkerhetsskäl har vi också valt särskilda telefoner som inte går att slå sönder", avslutar Gorm Jensen.

Tillbaka