Skaraborgs sjukhus investerar I nytt kommunikationssystem för att kunna effektivisera vårdprocesserna med framtidens trådlösa teknik från Ascom

I Västra Götaland finns 18 sjukhus, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som den största vårdverksamheten i regionen. Sedan tidigare används Ascoms lösningar på Sahlgrenska. Nu har även Skaraborgs Sjukhus i Skövde investerat i framtidssäker trådlös kommunikationsteknik som är specialanpassad för behov och krav inom vården. Kärnsjukhuset i Skövde, KSS, är den största enheten inom Skaraborgs Sjukhus som även består av sjukhusen i Falköping, Lidköping och Mariestad. KSS har en lång rad specialistmottagningar och där bedrivs även forskning inom de flera specialiteter. Cirka 1 500 av medarbetarna kommer att använda sig av Ascom d62, en IP-DECT-handenhet för samtal, meddelanden och larm

maj 22, 2014

- Ascom d62 och dess funktioner skapar mervärde för vården genom att erbjuda verksamheten en telefon som kan integreras med olika verksamhetssystem. Det ökar personalens effektivitet och leder till höjd patientsäkerhet, förklarar Daniel M Andersson, Ascoms kundansvarige för sjukhus i den västra regionen.

Ascomd62 är speciellt framtagen med hänsyn till arbetsmiljön inom sjukhus, vilken ställer hårda krav utifrån såväl säkerhetstänkande som fysisk arbetsmiljö. I samband med att ett äldre kommunikationssystem fasas ut moderniseras Skaraborgs Sjukhusinfrastruktur för kommunikation. Detta görs under ledning av systemintegratören TDC i samarbete med VGR-IT. Ascoms meddelande - och larmfunktioner kan integreras med sjukhusets IP-växel från Cisco via Ascoms flexibla plattform Unite Connectivity Manager (Unite CM). Den öppna IP-baserade arkitekturen ger stor skalbarhet och stödjer nuvarande system lika effektivt som den är redo för framtida tillväxt.

- Med det nya systemet är det möjligt att integrera lösningen med exempelvis system för radiologi och laboratorium vilket kan ge läkarna snabba provsvar och information om röntgensvar var de än befinner sig på sjukhuset, berättar Daniel M Andersson på Ascom.

Handenheten och det nya systemet är förberett för en lång rad viktiga funktioner som akut- och personlarm, patientanrop, gruppsamtal och applikationslösningar med programvara för planering av arbetsflöden.  

- Att ha tal, larm och meddelanden i en och samma enhet gör vårdarbetet enklare och det finns även en rad samordningsfördelar då det är snabbare och enklare att få rätt information på rätt tid på rätt plats inom sjukhuset, säger Daniel M Andersson.

Just nu driftsätts sjukhusets nya kommunikationslösning och systemet kommer att vara i full drift i maj månad 2014. Ascom är leverantör till TDC som har huvudansvaret för projekteringen.

- Vi är väldigt glada att TDC och Skaraborgs Sjukhus i Skövde gett oss det här förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Daniel M Andersson

Tillbaka