SLL väljer Ascom som leverantör för kommunikationslösningar

Stockholm läns landsting har tecknat ramavtal med Ascom om leverans av en helt ny typ av patientkommunikation till sju sjukhus och 700 vårdinrättningar inom SLSO, Stockholms Läns Sjukvårds Område. Avtalet skapar förutsättningar för nya arbetsmetoder med närmare kontakt mellan personal och patienter som ger en bättre och tryggare arbetsmiljö för personalen och en lugnare miljö för patienterna.

oktober 11, 2018

Sju sjukhus och 700 vårdinrättningar i Stockholms län kan se fram emot en helt ny typ av patientkommunikation. De befintliga korridorlarmen ska på sikt ersättas av ett intelligent patientkommunikationssystem, som skickar patientkallelser direkt till personalens smartphones. Stockholm läns landsting (SLL) har valt Ascom som leverantör av den nya typen av kommunikationslösning och lägger sig därmed i framkant av den utveckling som pågår inom sjukhussektorn.

Sjukhussektorn står inför en framtid med bristande resurser, då vårdbehoven växer i takt med att antalet äldre ökar. Därför fokuserar man på att hitta nya och effektivare arbetsmetoder, utan att försämra patientsäkerheten. Ascoms patient-kommunikationssystem är ett stöd i denna omvandling.

Systemet säkerställer att alla patientkallelser skickas direkt till rätt vårdpersonal. Det kan vara en allmän patientkallelse, men man kan också låta patienten ange vilken typ av assistans som krävs, så att personalen slipper gå en extra vända. Systemet kan dessutom kompletteras med talfunktion, så att patienten och vårdpersonalen kan kommunicera direkt, vilket bidrar till ökad trygghet, särskilt för äldre personer.

– Vi kan skapa en helt ny typ av lugn vårdmiljö, som inte bara är trivsammare utan också skapar förutsättningar för effektivare arbetsrutiner. De flesta har varit på en sjukhusavdelning med traditionella korridorlarm, som blinkar och piper när en patient behöver hjälp. Det leder till spring i korridorerna och onödig stress på avdelningen. När patientkallelserna skickas direkt till personalens smartphones kan uppgifterna utföras mer målinriktat och i närmare kontakt med patienten, säger Ascoms försäljningschef Stefan Blomén.

Ascoms patientkommunikationssystem kan även integreras med medicinteknisk utrustning, så att larm från exempelvis infusionspumpar och övervakningsutrustning skickas direkt till personalens smartphones. Det bidrar till en lugn vårdmiljö och ökad patientsäkerhet.

Lösningen som SLL har valt från Ascom består av Ascom teleCARE IP, Ascom Application Suite for Healthcare och Ascom Myco, en specialutvecklad klinisk smartphone.

De sjukhus och institutioner som omfattas av avtalet är Danderyds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset, Tiohundra AB och Landstingsstyrelsens förvaltning.

Tillbaka