Större frihet och trygghet för patienter och boende på vårdboenden

Med ett innovativt trådlöst system för anrop från patienter och boende sätter Ascom en ny standard för frihet och flexibilitet för sjukhus och vårdboenden. Batteridrivna enheter utan kablar ger enkel och kostnadseffektiv tillgång till avancerade funktioner som ökar friheten utan att minska tryggheten.

februari 11, 2014

"Inga band kan binda mig", sjunger Pinocchio. Nu kan man nynna med i hans sång på sjukhus och vårdhem. I och med lanseringen av en trådlös version av Ascoms framg5ngsrika teleCARE IP-system för hantering av anrop från patienter och boende får hälso- och sjukvårdssektorn såväl en helt ny frihet som ekonomiska möjligheter att få tillgång till avancerade systemfunktioner.

Den trådlösa versionen av teleCARE IP innehåller i princip samma avancerade funktioner som systemet med kablar, men installationen är betydligt enklare och billigare eftersom alla enheter kan placeras fritt, utan kabeldragning. Det gäller t.ex. anropspanelerna på patientrummen, som är batteridrivna och bara behöver skruvas fast på väggen.

Systemet är modulärt och ger stor flexibilitet eftersom att det går att kombinera trådlösa och kablade enheter efter behov.

Perfekt för sjukhus under ombyggnad
– Det nya trådlösa teleCARE IP-systemet är precis lika avancerat och säkert som det kablade systemet, och dessutom är det enklare att hantera. Det är särskilt användbart på vårdboenden, där det finns behov av att anpassa miljön så att den passar olika boendes behov och inredning. Man blir inte beroende av att en kontakt eller panel skruvas upp på en viss plats och inte går att flytta. Det trådlösa systemet är också mycket lämpligt som tillfällig lösning på sjukhus, säger Ascoms produktchef Jesper Mathiesen. Han fortsätter:

– Just nu byggs många sjukhus om. Det är inte ekonomiskt ändamålsenligt att dra kablar till utrustning i miljöer som förändras. Men det går inte att kompromissa med patientsäkerheten, inte heller under en ombyggnad. Då passar det utmärkt att välja ett trådlöst alternativ som en tillfällig lösning som senare kan integreras med ett kablat system om man så vill.

Batteridrivna positionssändare
Det nya trådlösa anropssystemet för patienter och boende innefattar batteridrivna trådlösa positionssändare. De sänder hela tiden positionsdata till de trådlösa minisändare som patienterna bär som armband eller runt halsen. Normalt är positionssändarna kablade, men den batteridrivna varianten är betydligt enklare att sätta upp och kan placeras var som helst.

– Vi vet att det kommer att bli allt vanligare i framtiden att man vill ha rörelsefrihet även när man är sjuk eller äldre. Samtidigt kommer det troligen även i fortsättningen att finnas begränsade personalresurser inom vården. Därför kommer det att bli allt viktigare att ha tillgång till tekniska hjälpmedel som utrustning för positionsbestämning, säger Jesper Mathiesen.

Fördelen med positionsbestämningstekniken är att den gör det möjligt att erbjuda större mobilitet och frihet för patienter och boende. Det kan tryggt röra sig i omgivningen eftersom personalen alltid kan se var varje person befinner sig och snabbt komma till undsättning om patienten eller den boende aktiverar sitt larm. På vårdboenden kan positionssändarna användas för demenssäkring, t.ex. genom att utgångsdörrar och hissar automatiskt blockeras om en dement boende är på väg ut.

Tillbaka