Vitalis 2023

23 till 25 maj Svenska Mässan i Göteborg monter #B02:11

Med ett mobilt arbetssätt kan vi göra arbetsdagen lite enklare för vårdpersonalen närmast patienten. Ascoms kommunikationslösning Clinical Communication & Collaboration stöttar vårdpersonalen att hantera och samarbeta kring oplanerade händelser under arbetspasset. Ascom Healthcare Platform kopplar samman datakällor, visualiserar och distribuerar relevant data och information samt ger användaren verktygen för att använda datan mer effektivt. Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda en tystare vårdmiljö, en säkrare miljö för patienten och ett effektivare arbetssätt för personalen.

Träffa oss i vår monter
Patrick Bjöklund
Clinical Cosultant
Acute Care
Sebastian Sporrong
Clinical Consultant
Acute Care
Magnus Sander
Solution Architect
.
Mikael Tarland
Product Specialist
Solutions Nordic
Jesper Mathiesen
Segment Manager
Acute Care
Joel Lundholm
Key Account Manager
Sjukhus och psykiatri
Eleonore Holmström
Key Account Manager
Sjukhus och psykiatri
Johan Bengtsson
Key Account Manager
Sjukhus och psykiatri
Stefan Blomén
Key Account Manager
Sjukhus och psykiatri