Dedalus Northern Europe och Ascom ingår bindande utvecklingssamarbete kring digitala lösningar för det prehospitala området i Danmark

oktober 11, 2023

Dedalus Northern Europe, som ingår i Dedalus-koncernen och Europas ledande leverantör av mjukvarulösningar inom hälsa och diagnostik, samt Ascom, Nordens ledande leverantör av kommunikations- och larmlösningar för sjukhus, ingår ett bindande utvecklingssamarbete med syfte att öka kvaliteten på behandlingen i ambulansen genom tillgång till specialistrådgivning från mottagande sjukhus, samt öka möjligheten till fler tidiga insatser på akutmottagningen, baserat på data från ambulansen. Ett bättre beslutsunderlag över den prehospitala insatsen säkerställer bättre behandling och kortare inläggningstider vilket är till gagn för både patienten och regionerna.

Det lokala sjukvårdssystemet, där behandling av patienter flyttas närmare medborgarna, är en väsentlig del av den planerade framtida sjukvårdsstrukturen i Danmark. Den gemensamma visionen för Dedalus och Ascom är "att ambulansen blir ett högkvalificerat mobilt samhällssjukhus som behandlar patienten lokalt. Det kräver mer utbyte av data och kommunikation mellan ambulanserna och sjukhusen som måste ta emot patienterna akut. Med rätt byggstenar kan vi utveckla det prehospitala området och optimera den enskilda patientens behandlings- och vårdprocesser samt vårdpersonalens förutsättningar”, säger Anne Mette Bang, enhetschef på Dedalus. Hans Kåre Pallesen, lösningsarkitekt från Ascom fortsätter: "Samarbetet kommer att kunna säkerställa att akutmottagningen och specialistpersonalen på sjukhuset är optimalt förberedda för det som kommer in. Lika viktigt är det att specialistläkare på sjukhuset kan ge råd och vägleda ambulanspersonalen och läkare direkt på olycksplatsen med sina expertkunskaper”. Både Anne Mette Bang och Hans Kåre Pallesen är överens om att en integration mellan digitala lösningar i ambulansen och kommunikationslösningar på sjukhusen är ett viktigt steg mot att förverkliga den gemensamma visionen.

Den första utvecklingsfasen mellan Dedalus och Ascom är att analysera i vilken utsträckning larm och data från ambulansen kan kopplas direkt till relevanta specialister genom Ascoms

kommunikationslösning. Ascoms lösning används idag på landets sjukhus och de flesta läkare går redan runt med Ascoms mobiltelefoner i fickan. Genom att utnyttja Ascoms infrastruktur kan lösningarna implementeras snabbare samtidigt som priset kan hållas nere.

”Jag förväntar mig mycket av det här utvecklingssamarbetet. För genom att utöka ambulansernas möjlighet att ge specialistrådgivning kommer vi att uppnå bättre behandling, färre sjukhusinläggningar och i slutändan nöjdare patienter”, säger Anne Mette Bang. "Detta kräver bättre och mer delning av relevant data mellan framför allt vårdare och läkare i ambulansen och specialisterna på våra sjukhus. Detta samarbetsavtal säkerställer att detta sker i verkligheten och att danska (och svenska patienter) upplever en avsevärd kvalitetsförbättring.” avslutar Hans Kåre Pallesen.

Tillbaka