AiRISTA Flow är en ledande leverantör av Wi-Fi-baserade system för realtidslokalisering (RTLS) och planeringslösningar för optimering av Wi-Fi-nätverk.

AiRISTA Flow RTLS, som bygger på AiRISTA Flows egenutvecklade lösning RFID-over-Wi-Fi™, ger nödkontakter nödvändig information för att snabbt lokalisera utsatta vårdare – vilket kan vara ovärderligt om ett personlarm aktiveras på en Ascom Myco 3 eller i63.

AiRISTA Flow och Ascoms lösningar stöds i Nordamerika, Europa och Australien.

De geografiska marknader som stöds baseras på den information som fanns tillgänglig vid publiceringen. Du kan besöka AiRISTA Flows webbplats, kontakta AiRISTA Flows lokala försäljningskontor eller din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.

Referenser

1. Jacobson, Roni. ”Epidemic of Violence against Health Care Workers Plagues Hospitals.” Scientific American 2014-12-31. Länk [senast hämtad 2021-02-05]

2. Speroni, Karel et.al.: Incidence and Cost of Nurse Workplace Violence Perpetrated by Hospital Patients or Patient Visitors. Journal of Emergency Nursing. Volym 40, utgåva 3, maj 2014, sid. 218–228

 

Tillbaka till partner