BD är ett globalt medicintekniskt företag som driver på utvecklingen av sjukvård genom att förbättra medicinska upptäckter, diagnostik och tillhandahållande av vård.

Sjuksköterskor förlorar värdefull tid på att leta efter information eller hantera förutsägbara larm. Patienterna placeras i allt större utsträckning i enskilda rum för att förhindra infektioner. Detta gör det ännu svårare att hantera IV-infusionspumpar.

AlarisTM Infusion Central är lösningen. Detta ledande programvarupaket hjälper personalen att kontrollera och hantera avdelningens infusioner på dator eller surfplatta.

De BD-lösningar som beskrivs här är tillgängliga i EU/EFTA, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Kuwait, KSA och Bahrain.

De geografiska marknader som stöds baseras på den information som fanns tillgänglig vid publiceringen. Kontakta ditt lokala BD-kontor eller din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.

Tillbaka till partner

Cour M, Bénet T, Hernu R et al. Predictors of haemodynamic instability during the changeover of norepinephrine infusion pumps. Annals of Intensive Care 2016:6(1), s. 38.

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.