GE Healthcare tillhandahåller medicinsk teknik och tjänster med inriktning på omvandling för att möta efterfrågan på ökad tillgänglighet, förbättrad kvalitet och mer prisvärd sjukvård över hela världen.

GE Healthcare levererar robusta mobilitetslösningar och tjänster för nätverksdesign och integration, och integrerar klassledande produkter med sjukhussystem inom allt från centrala övervakningsenheter till samarbetsverktyg för vården.

Tillförlitlig vårdkommunikation är avgörande för effektiva sjukhusarbetsflöden och gynnsamma patientutfall. Enligt Joint Commission beror mer än 70 procent av försenade behandlingar och vårdincidenter på kommunikationsbrister. Journal of Healthcare Management rapporterar dessutom att ineffektiv kommunikation kan kosta stora sjukhus upp till 4 miljoner USD per år.1

GE Healthcare vet vad som är viktigt inom sjukhusvård. Med stöd av omfattande kunskap om övervakningslösningar och kliniska arbetsflöden erbjuder vi heltäckande, robusta mobilitetslösningar med en enda källa som tillgodoser sjukhusens behov av händelseaviseringar, larmhantering med mera. Dessutom använder vårt skickliga team för nätverksdesign och implementering lösningar som maximerar kommunikationseffektiviteten.

Ascom och GE Healthcare

GE Healthcare införlivar Ascoms produkter som en del av heltäckande, anpassade mobilitetslösningar. Vissa lösningar inkluderar, men är inte begränsade till:

Marknader som stöds

GE Healthcare levererar mobilitetslösningar specifikt för sjukhus över hela världen*.

*Lösningarna stöds i en rad länder över hela världen. Fråga ditt lokala GE Healthcare-kontor eller Ascom-kontakt om tillgänglighet i ditt specifika land.

Om GE Healthcare

GE Healthcare är en ledande innovatör inom global medicinsk teknik, diagnostik och digitala lösningar som gör det möjligt för läkare att fatta snabbare och mer välgrundade beslut med hjälp av intelligenta enheter, dataanalys, applikationer och tjänster, med stöd Edison Intelligence Platform

 

Tillbaka till partner

Agarwal R, Sands DZ, Schneider JD. Kvantifiering av de ekonomiska effekterna av ineffektiv kommunikation på sjukhus i USA. J Healthc Manag. 2010;55(4):265-81.